Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 24.01.2023/Pykälä 7


Liite 3 Ote pöytäkirjasta

 

Työhyvinvointikyselyn 2022 keskeisiä tuloksia ja vuoden 2023 kehittämiskohteet

 

Yhtymähallitus 24.01.2023 § 7  

161/01.04.01/2022  

 

 

 

 

Kuntayhtymän henkilökunnalle tehdään kerran vuodessa syksyllä työhyvinvointiin liittyvä kirjallinen kysely. Kyselyn toteutuksesta vastaa työsuojelupäällikkö, ja kysely suunnitellaan yhteistyössä työsuojelutoimikunnan kanssa. Kyselyn sisältöä ja kyselyn ajankohtaa uudistetaan tarvittaessa

 

Jokainen kyselyn kohta on määritelty vapaaehtoiseksi, jolloin ei ole pakko vastata joka kohtaan. Jos kysymys ei koske vastaajaa, hän voi jättää sellaiseen kysymykseen vastaamatta.

 

Joihinkin kysymyksiin on mahdollista antaa myös sanallista palautetta. Sanallisella palautteella halutaan löytää keinoja asioiden kehittämiseksi, mikäli tarvetta ilmenee. 

 

Vuoden 2022 työhyvinvointikysely toteutettiin 31.10. - 11.11.2022. Työsuojelupäällikkö lähetti koko henkilökunnalle tiedon työhyvinvointikyselystä ja linkin kyselyyn sähköpostiviestillä 31.10. ja muistutusviestin 10.11. Kyselyyn vastasi 137/236 henkilöä ja vastausprosentti oli 58. Syksyn 2021 kyselyn vastausprosentti oli 45.

 

Tyhy-kyselyyn vastanneiden kokonaismäärä on vuosittain pysynyt hyvin samansuuruisena

 

Apulaisrehtori Tevasaaren kustannuspaikkaan kuuluvat kaikki Loimaan toimipisteet kuitenkin niin, että rehtori Lahden kustannuspaikka käsittää Novidan lukion. Apulaisrehtori Jokisen kustannuspaikka käsittää Uudenkaupungin ja Liedon toimipaikat. Muu henkilöstö, käsittäen kuntayhtymän ja Novidan tukipalvelut ja johdon, käsitellään yhtenä ryhmä siitä riippumatta, missä toimipaikassa tai toimipisteessä heidän työpisteensä sijaitsevat.

 

Pientä parannusta on saatu aikaan seuraavissa asioissa viime vuoteen nähden: työhyvinvointi ja virkistystoiminta, palkkauksen oikeudenmukaisuus, viikkotiedotteen säännöllinen lukeminen, esimiehen onnistunut koulutusalan/työyksikön johtaminen, johtaminen ja kehittäminen on tapahtunut henkilöstöä kuunnellen ja arvostaen, tavoitteita seurataan ja poikkeamiin reagoidaan, työntekijä pystyy vaikuttamaan työtehtäviinsä ja aikatauluun, työntekijän työmäärä on hallittavissa, työtiloihin ja välineisiin ollaan tyytyväisiä, työkyky koetaan riittäväksi, esimieheltä saadaan palautetta ja ammatillisen opettajan vuosityöaika toimii hyvin.

Hieman huonompaan suuntaan on menty seuraavissa asioissa viime vuoteen nähden: kuntayhtymän johtamisessa ja kehittämisessä ja sen tuloksellisuudessa, työterveyshuollossa, työsuojelutoiminnassa, oman lähityöyhteisön tiedottamisessa, itsensä kehittämisessä, työ- ja vapaa-ajan erottamisessa, sisäisessä tiedonkulussa ja uusien työntekijöiden perehdytyksessä.

Kyselyn tulokset on käsitelty kuntayhtymän laajennetussa johtoryhmässä.  Lisäksi apulaisrehtorit, koulutuspäälliköt ja muut esimiehet käsittelevät tulokset omien henkilöstöryhmiensä kanssa. Työsuojelutoimikunta on 1.12.2022 käsitellyt tulokset ja antanut omat suosituksensa kehitettävistä kohteista.

 

Työsuojelutoimikunta nosti kyselystä esille seuraavat kehittämiskohteet:

 

-          Yhdessä henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa parannetaan työyhteisössä olevaa työrauhaa

-          Edistetään alakohtaista yhteistyötä eri toimipisteiden välillä unohtamatta lukiota, muuta henkilökuntaa sekä opiskelijayhteistyötä esimerkiksi oppilaskunnat.

 

Työhyvinvointikyselyssä annettu sanallinen palaute on käsitelty johtoryhmässä, rehtorikunnassa sekä koulutuspäälliköiden keskuudessa. Apulaisrehtorit ja lukion rehtori käsittelivät omien tulosalueidensa antamia palautteita henkilökuntansa kanssa ja sopivat yhdessä niistä asioista, joita lähtevät kehittämään. Johtoryhmä on 25.11, 2.12. ja 9.12.2022 käsitellyt tyhy-kyselyn tuloksia ja tulosten käsittelyä kuntayhtymässä. Johtoryhmä käy kustannuspaikkakohtaiset tulokset läpi yhdessä kunkin kustannuspaikan apulaisrehtorin ja lukion rehtorin sekä koulutuspäälliköiden kanssa. Pedagoginen rehtori, lukion rehtori ja ammattiopiston apulaisrehtorit ja koulutuspäälliköt sekä talous- ja hallintojohtaja ovat esittäneet johtoryhmälle omat keskeiset 3-5 kehittämiskohdetta, joiden toteuttamiseen he ryhtyvät. Näiden keskustelujen ja työsuojelutoimikunnan suositusten kanssa johtoryhmässä katsotaan, millaisia kehittämistoimia henkilöstöpalautteen perusteella koko kuntayhtymän toiminnassa pitää tehdä.

 

Työhyvinvointikyselyn 2022 tulokset ja vertailu vuosien 2019-2021 tuloksiin ilman sanallisia palautteita esitellään kokouksessa. Työsuojelutoimikunnan kokouksen pöytäkirjanote on esityslistan liitteenä.

 

Asian esittelyyn yhtymähallituksen kokouksessa osallistuu asiantuntijana työsuojelupäällikkö Kari Valtanen.

 

 

Päätösehdotus Yhtymähallitus merkitsee työhyvinvointikyselyn yhteenvedon, tulosten käsittelyn Novidassa ja kuntayhtymässä sekä työsuojelutoimikunnan ehdotukset tietoonsa saatetuksi.

Yhtymähallitus päättää, että kuntayhtymässä tullaan johdon toimesta yhteistyössä henkilökunnan kanssa toteuttamaan vuoden 2023 aikana toimenpiteitä, jotka edistävät työyhteisössä:

1. Yhdessä henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa parannetaan työyhteisössä olevaa työrauhaa.
2. Edistetään alakohtaista yhteistyötä eri toimipisteiden välillä unohtamatta lukiota, muuta henkilökuntaa sekä opiskelijayhteistyötä esimerkiksi oppilaskunnat.

 

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen ja merkitsi tiedokseen työhyvinvointikyselyn yhteenvedon, tulosten käsittelyn Novidassa ja kuntayhtymässä sekä työsuojelutoimikunnan ehdotukset.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Hannele Isaksson poistui kokouksesta tämän pykälän aikana klo 17.43.

Merkittiin pöytäkirjaan, että työsuojelupäällikkö Kari Valtanen osallistui kokoukseen tämän asian käsittelyn ajaksi.