Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 24.01.2023/Pykälä 6


 

Edustajien nimeäminen Lounais-Suomen koulutus Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2023

 

Yhtymähallitus 24.01.2023 § 6  

160/00.00.01/2022  

 

 

 

 

Kilpailulain 2011/948 4 a luku ei kiellä julkisyhteisöjä harjoittamasta taloudellista toimintaa eikä kilpailemasta yksityisten yritysten kanssa samoilla markkinoilla, mutta asettaa edellytyksiä markkinoilla toimimiselle kilpailuneutraliteetin säilyttämiseksi. Kilpailuneutraliteettisäännösten tavoitteena on turvata tasapuolinen kilpailu julkisten ja yksityisten toimijoiden välillä ja luoda mekanismi, jolla voidaan kansallisesti torjua kiellettyjä valtiontukia. Kilpailuneutraliteetin toteutumista valvoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto ja sen toimeksiannosta aluehallintovirasto (AVI). Jos kunta tai kuntayhtymä toimii kilpailutilanteessa markkinoilla, sen tulee kuntalain 126 §:n mukaisesti yhtiöittää toimintansa eräitä, kuntalain 127 §:ssä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta.

 

Yhtymävaltuusto on 27.11.2014 § 18 perustanut Lounais-Suomen koulutus Oy:n, jonka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 27.3.2015. Koulutuskuntayhtymä omistaa kaikki yhtiön osakkeet.

 

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön toimiala on koulutus, koulutusvienti, kuljetuspalvelut, autojen sekä muiden koneiden ja laitteiden huolto ja korjaus, autokoulutoiminta, teollisuuden alihankinta, ravintola- ja kahvilatoiminta. Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi eli 01.01. - 31.12.

 

Yhtiöllä on hallitus, johon yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluu yhdestä viisi varsinaista jäsentä sekä ainakin yksi varajäsen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenet valitsee varsinainen yhtiökokous.

 

Yhtymävaltuusto on 27.11.2014 § 18 päättänyt, että perustamissopimuksen mukaan hallituksen jäseniksi valitaan viisi jäsentä, joista vähintään kaksi on luottamushenkilöitä ja yksi varajäsen. Hallituksen valitsee yhtiökokous, jonka jäsenet nimeää kuntayhtymän hallitus. Yhtymävaltuusto on 30.5.2017 hyväksynyt koulutuskuntayhtymän konserniohjeen, johon on kirjattu myös konsernin tytäryhtiötä, Lounais-Suomen koulutus Oy:tä, koskevia ohjeita.

 

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain yhtiön hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa. Varsinaiset yhtiökokoukset on aikaisempina vuosina pidetty huhti-toukokuussa.

 

Yhtymähallitus nimeää tässä kokouksessa Lounais-Suomen koulutus Oy:n yhtiökokouksen edustajat. Yhtymähallitus on 25.01.2022 § 8 valinnut aikaisempien vuosien tapaan yhtiökokousten edustajiksi yhtymävaltuuston puheenjohtajan ja kuntayhtymäjohtajan. Tätä menettelyä on noudatettu yhtiön perustamisesta alkaen.

 

 

Päätösehdotus Yhtymähallitus päättää valita kaksi (2) yhtiökokousedustajaa Lounais-Suomen koulutus Oy:n kevään 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen ja vuoden 2023 yhtiökokouksiin.

Yhtiökokousedustajiksi valitaan yhtymävaltuuston puheenjohtaja Eija Maikola ja kuntayhtymäjohtaja Antti Virtanen, joista jälkimmäinen 31.5.2023 saakka ja 1.6.2023 alkaen talous- ja hallintojohtaja Jukka Haapala. Yhtymähallitus antaa tarvittaessa yhtiökokousedustajille omistajaohjauksena ohjeet yhtiön hallituksen valintaan.

 

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.