Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 24.01.2023/Pykälä 8


 

Valtuuston päätösten toimeenpano

 

Yhtymähallitus 24.01.2023 § 8  

162/00.02.01/2022  

 

 

 

 

Kuntalain (410/2015) 39 §:n mukaan yhtymähallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Yhtymähallituksen on kuntalain 96 §:n mukaan jätettävä päätös täytäntöön panematta ja saatettava viipymättä valtuuston uudelleen käsiteltäväksi, jos valtuustonpäätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen. Mainittuja pykäliä sovelletaan myös kuntayhtymiin, jos niissä on yhtymähallitus.

 

Kuntayhtymän valtuuston 13.12.2022 kokouksen tarkastettu pöytäkirja valitusosoituksineen on pidetty yleisesti nähtävillä kuntayhtymän kotisivuilla 15.12.2022 alkaen. Pöytäkirjasta on toimitettu tieto jokaiselle jäsenkunnalle.

 

Kunnallisvalituksesta säädetään kuntalain 16 luvussa. Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Pöytäkirjan on siten oltava verkossa vähintään 37 päivää.

 

Yhtymävaltuuston kokouksen pöytäkirjasta ei ole otettu otetta valitusta varten, eikä päätöksistä muutoinkaan ole valitettu. Päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja ne eivät mene yhtymävaltuuston toimivallan ulkopuolelle. Päätökset ovat täytäntöön pantavissa.

 

 

Päätösehdotus Yhtymähallitus hyväksyy täytäntöön pantavaksi kuntalain (410/2015) 39 §:n ja 96 §:n mukaisesti yhtymävaltuuston 13.12.2022 tekemät päätökset.

 

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.