Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 29.08.2023/Pykälä 74


Liite 1 Liite pykälä 74
Liite 2 Liite pykälä 74_2

 

Työsuojelutoimikunnan henkilömuutokset

 

Yhtymähallitus 29.08.2023 § 74  

317/00.00.01/2023  

 

 

 

 

Työsuojelutoimikunnan valinta ajalle 1.1.2022-31.12.2025

 

19/01.04/2017

Yh 23.11.2021 § 86

 

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta L 2006/44. Lain 5 luvussa säädetään työsuojelun yhteistoiminnasta työpaikalla. Lain 38 § määrää, että työpaikalla, jossa säännöllisesti työskentelee vähintään 20 työntekijää, on perustettava työsuojelutoimikunta. Lain 39 §:ssä säädetään työsuojelutoimikunnan valitsemisesta ja kokoonpanosta. Työsuojelutoimikunnassa ovat edustettuina työnantaja sekä työpaikan työntekijät. Lain mukaan työsuojelutoimikunta asetetaan kahdeksi vuodeksi, ellei työnantajien ja työntekijöiden valtakunnalliset yhdistykset ole kirjallisesti toisin sopineet. Kuntatyönantaja ja työntekijöiden valtakunnalliset järjestöt ovat sopineet, että toimikausi on neljä vuotta.

 

Työsuojelu- ja työympäristötyön yhteistoimintaa varten kuntayhtymässä on työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettuja ja varavaltuutettuja sekä työsuojelutoimikunta. Määräykset työsuojeluvaaleista ja jäsenten valinnasta perustuvat lakiin 2006/44 Työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta. Lisäksi asiasta on todettu kunnallisen alan työsuojelun yhteistoimintasopimuksessa 3.4.2008.

 

Kuntayhtymän työsuojelun yhteistoimintaorganisaation jäsenet toimikaudeksi 1.1.2022 - 31.12.2025 on valittava marras-joulukuun aikana 2021. Lain 39 §:ssä todetaan seuraavasti. Jollei työsuojelutoimikunnan jäsenmäärästä ja eri osapuolten edustuksesta muuta sovita, toimikunnan jäsenmäärä on neljä, kahdeksan tai kaksitoista sen mukaan kuin työpaikan laatu, laajuus ja muut olosuhteet edellyttävät. Jäsenistä neljännes edustaa työnantajaa sekä puolet sitä työntekijöiden tai toimihenkilöasemassa olevien työntekijöiden ryhmää, joka on näistä suurempi ja neljännes sitä ryhmää, joka on näistä pienempi.

 

Työnantaja nimeää edustajikseen työsuojelupäällikön, joka nimetään toistaiseksi, sekä muut työnantajaa työsuojeluorganisaatiossa edustavat henkilöt hoitamaan osaltaan työsuojeluyhteistoimintaa työpaikalla. Muut työnantajan edustajat nimetään henkilöstön edustajien lailla neljän vuoden toimikaudeksi. Nimettävien henkilöiden tulee olla asemaltaan organisaatiossa työnantajan asemassa olevia.

 

Kuntayhtymän työsuojelupäällikkö on neuvotellut luottamusmiesten kanssa koulutuskuntayhtymän työsuojeluorganisaation edustuksesta toimikaudelle 2022 - 2025. Neuvottelussa päädyttiin rakenteeseen, jossa kuntayhtymällä on yhteinen 12 henkilön työsuojelutoimikunta, joka jakaantuu jaostoihin.

 

Henkilöstön edustus työsuojelutoimikunnassa on seuraava: Työsuojeluvaltuutettu Loimaa

Ensimmäinen varavaltuutettu Loimaa

Toinen varavaltuutettu Lieto

Työsuojeluvaltuutettu Uusikaupunki

Ensimmäinen varavaltuutettu Uusikaupunki

Toinen varavaltuutettu Uusikaupunki

Toimihenkilöiden edustaja Loimaa

Työntekijöiden edustaja Lieto

Työntekijöiden edustaja Loimaa

Työntekijöiden edustaja Loimaa

Työntekijöiden edustaja Lukio

Työntekijöiden edustaja Uusikaupunki

 

Työsuojelutoimikunnan työntekijäedustajien vaalitoimikunta on 5.10.2021 tehnyt oman päätöksen työsuojelutoimikunnan työntekijäedustajista. Vaalitoimikunnan muistio on esityslistan liitteenä.

 

Yhtymähallitus on nimennyt kuntayhtymän työsuojelutoimikunnan työnantajaedustajat sekä työsuojelupäällikön. Edellinen päätös on koskenut toimikautta 2018 - 2021. Lain mukaan työsuojelupäällikkö valitaan työsuojelutoimikuntaan toistaiseksi, muut työnantajan edustajat neljäksi vuodeksi.

 

Hallintosäännön 13 §:n mukaan kuntayhtymäjohtaja valitsee kuntayhtymän työsuojelupäällikön. Kuntayhtymäjohtaja on 4.1.2018 tehdyllä viranhaltijapäätöksellä 28/2017 valinnut kuntayhtymän työsuojelupäälliköksi lehtori Kari Valtasen ajalle 1.1.2018 - 31.12.2021 ja varatyösuojelupäälliköksi apulaisrehtori Juha Jokisen ajalle 15.1.2018 - 31.12.2021. Molemmat henkilöt ovat ilmoittaneet halukkuuden jatkaa tehtävässä ja kuntayhtymäjohtaja on 10.11.2021 tehdyillä viranhaltijapäätöksillä 35/2021 ja 36/2021 valinnut heidät tehtäviin ajalle 1.1.2022 - 31.12.2023. Työsuojelupäällikkö toimii työsuojelutoimikunnan puheenjohtajana.

 

Työsuojeluvaltuutetut toimivat Loimaalla ja Uudessakaupungissa. Työsuojeluvaltuutetuilla on henkilökohtaiset varavaltuutetut, jotka ovat ensimmäinen varavaltuutettu ja toinen varavaltuutettu Henkilökohtainen ensimmäinen varavaltuutettu osallistuu työsuojelutoimikunnan kokoukseen vain siinä tapauksessa, jos työsuojeluvaltuutettu on estynyt ja toinen varavaltuutettu osallistuu, jos työsuosuojeluvaltuutettu ja ensimmäinen varavaltuutettu on estynyt.

 

Hallintosäännön 19 §:n mukaan yhtymähallitus valitsee työsuojelutoimikunnan.

 

Kuntayhtymäjohtajan ehdotus: Yhtymähallitus päättää nimetä kuntayhtymän työsuojelutoimikunnan työnantajaedustajiksi ja toimikunnan puheenjohtajaksi toimikaudelle 1.1.2022 - 31.12.2025 työsuojelupäällikkö/lehtori Kari Valtasen toistaiseksi ja muiksi työnantajan edustajiksi varatyösuojelupäällikkö/apulaisrehtori Juha Jokisen, talous- ja hallintojohtaja Jukka Haapalan ja lukion rehtori Hannu Lahden. Yhtymähallitus valitsee työsuojelutoimikunnan työntekijöiden edustajiksi 1.1.2022 - 31.12.2025 työntekijöiden vaalitoimikunnan esittämät edustajat esityslistan liitteenä olevan muistion mukaisesti.

 

Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen

 

 

Yhtymähallitus 29.8.2023

 

Työsuojelupäällikkö/koulutuspäällikkö/lehtori Kari Valtanen ja varatyösuojelupäällikkö/apulaisrehtori Juha Jokinen eläköityvät 1.9.2023.

1.8.2023 voimaantulleen hallintosäännön 14§:n mukaan talous- ja hallintojohtaja valitsee työsuojelupäällikön. Talous- ja halintojohtaja on valinnut viranhaltijapäätöksellään 4.8.2023 §27 työsuojelupäällikön tehtävään tietohallintopäällikkö Juha Skyttälän 1.9.2023 alkaen ja varatyösuojelupäällikön tehtävään rehtori Timo Kulmalan 1.9.2023 alkaen.

 

Päätösehdotus Yhtymähallitus päättää nimetä kuntayhtymän työsuojelutoimikunnan työnantajaedustajiksi  1.9.2023 - 31.12.2025 työsuojelupäällikkö/tietohallintopäällikkö Juha Skyttälan ja varatyösuojelupäällikkö/rehtori Timo Kulmalan. Työsuojelupäällikkö toimii työsuojelutoimikunnan puheenjohtajana. Työnantajan edustajina työsuojelutoimikunnassa toimivat lisäksi talous- ja hallintojohtaja Jukka Haapala ja lukion rehtori Hannu Lahti.

Yhtymähallitus hyväksyy työsuojelutoimikunnan työntekijöiden edustajien henkilömuutokset kaudelle 1.1.2022 - 31.12.2025 liitteenä olevan 9.8.2023 päivätyn muistion mukaisesti.

 

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.