Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 29.08.2023/Pykälä 73


 

Yhteistyötoimikunnan kuntayhtymän edustajien henkilömuutokset

 

Yhtymähallitus 29.08.2023 § 73  

316/00.00.01/2023  

 

 

 

 

Yhteistyötoimikunnan kuntayhtymän edustajien valinta 2021-2025 20/00.02.02/2017

Yh 23.11.2021 § 83

 

 Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (2007/449) määrää 14 §:ssä yhteistoimintaelimestä. Työnantaja ja henkilöstöä edustavat yhdistykset tai niiden rekisteröidyt paikalliset alayhdistykset nimeävät edustajansa yhteistoimintaelimeen, jonka toimikausi on neljä vuotta. Lain 3 §:n 3 mom. säädetään sellaisten henkilöstöryhmän edustajan valinnasta, jolla ei ole oikeutta osallistua työtai virkaehtosopimuksen perusteella luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu tai muu henkilöstön nimeämän edustajan valintaan, heillä on oikeus valita keskuudestaan enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan yhteistoimintaedustaja, jos enemmistö heistä niin päättää.

 

Koulutuskuntayhtymän yhteistyötoimikunnassa on ollut jäseninä kolme (3) henkilöstöä edustavien järjestöjen Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, ja Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto JYTY ry nimeämää pääluottamusmiestä sekä työnantajan edustajana neljä (4) yhtymähallituksen neljäksi vuodeksi nimeämää jäsentä. Henkilöstöä edustavat järjestöt nimeävät luottamusmiehille varajäsenet ja yhtymähallitus nimeää valitsemilleen jäsenille varajäsenet.

 

Lakiin ei ole otettu tarkempia määräyksiä yhteistoimintaelimen koosta. Luontevia työnantajaedustajia ovat kuntayhtymäjohtaja, henkilöstöasioista vastaava ja käsiteltävistä asioista riippuen työsuojelupäällikkö. Asian luonteen vuoksi yhteistoimintaelimen jäsenyys ei sovellu hyvin poliittisille luottamushenkilöille, jotka useissa tapauksissa joutuvat myöhemmin tekemään päätöksiä yhteistoimintaelimessä käsitellyistä asioista.

 

Yhteistyötoimikunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan siten, että toinen heistä on henkilöstön ja toinen työnantajan edustaja. Viimeksi puheenjohtajana on toiminut työnantajan edustaja ja varapuheenjohtajana henkilöstön edustaja. Alkavalla kaudella puheenjohtajuus siirtyy henkilöstön edustajalle.

 

Kuntayhtymäjohtajan ehdotus: Yhtymähallitus päättää valita yhteistyötoimikuntaan työnantajaedustajiksi kuntayhtymäjohtaja Antti Virtasen (henkilökohtaisena varajäsenenä pedagoginen rehtori Petri lähde), talous- ja hallintojohtaja Jukka Haapalan (henkilökohtaisena varajäsenenä tietohallintopäällikkö Juha Skyttälä) ja työsuojelupäällikkö Kari Valtasen (henkilökohtaisena varajäsenenä kiinteistöpäällikkö Ari Kylä-Kause). Yhtymähallitus pyytää henkilöstöä edustavia järjestöjä JUKO ry, JHL ry ja JYTY ry nimeämään omat edustajansa, kukin yhden edustajan ja heidän henkilökohtaisen varajäsenen.

 

Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Yhtymähallitus 29.8.2023

 

Kuntayhtymäjohtajan viimeinen viranhoitopäivä oli 31.5.2023. Yhteistyötoimikunnassa hänen varajäsenenään on ollut pedagoginen rehtori Petri Lähde. Yhteistyötoimikuntaan on luontevaa valita 1.8.2023 virassa aloittanut johtava rehtori Petri lähde varsinaiseksi jäseneksi ja valita hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen uusi henkilö.

 

1.9.2023 eläkkeelle siirtyvä työsuojelupäällikkö Kari Valtanen on ollut yhteistyötoimikunnan työnantajan edustaja ja hänen tilalleen on valittava uusi henkilö.

 

Yhteistyötoimikunnan kokoonpano ennen eläköitymisiä:

 

Virtanen Antti, työnantajan edustaja (Lähde Petri, varajäsen)
Haapala Jukka, työnantajan edustaja (Skyttälä Juha, varajäsen)
Valtanen Kari, työnantajan edustaja (Kylä-Kause Ari, varajäsen)
jäsen JHL (varajäsen JHL)
jäsen  JYTY (varajäsen JYTY)
jäsen JUKO ry (varajäsen JUKO ry)

 

 

Ehdotus yhteistyötoimikunnan kokoonpanoksi 1.9.2023 alkaen:

 

Lähde Petri, työnantajan edustaja (Paula Kairinen, varajäsen)
Haapala Jukka, työnantajan edustaja (Skyttälä Juha, varajäsen)
Timo Kulmala, työnantajan edustaja (Kylä-Kause Ari, varajäsen)
jäsen JHL (varajäsen JHL)
jäsen  JYTY (varajäsen JYTY)
jäsen JUKO ry (varajäsen JUKO ry)

 

Päätösehdotus Yhtymähallitus päättää tehdä seuraavat muutokset yhteistyötoimikuntaan 1.9.2023 alkaen; työnantajaedustajaksi valitaan johtava rehtori Petri Lähde ja hänen varajäsenekseen Paula Kairinen. Lisäksi toiseksi työnantajaedustajaksi valitaan Timo Kulmala ja hänen varajäsenekseen kiinteistöpäällikkö Ari Kylä-Kause.

Yhteistyötoimikunnassa jatkaa työnantajan edustajana edelleen talous- ja hallintojohtaja Jukka Haapala ja hänen varajäsenenään tietohallintopäällikkö Juha Skyttälä.

Yhtymähallitus pyytää henkilöstöä edustavia järjestöjä JUKO ry, JHL ry ja JYTY ry nimeämään omat edustajansa, kukin yhden edustajan ja heidän henkilökohtaisen varajäsenen.

 

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.