Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 29.08.2023/Pykälä 75 

Hankintapäätös: sähköntoimittajan valinta ajanjaksolle 1.10.2023-31.12.2026

 

Yhtymähallitus 29.08.2023 § 75  

318/02.08.00/2023  

 

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä on VENI Energian toimesta pyytänyt tarjousta sähkönmyyntisopimuksesta, jossa sovitaan hintamekanismista ja marginaalista.

 

Hinnan määräytyminen

 

Sähkön hinta muodostuu myyjän marginaalista, profiilikustannuksesta, prosenttiosuuksina tehdyistä SYS- ja EPAD-hinnankiinnityksistä ja/tai kiinnittämättömistä Spot-osuuksista, kantaverkkoyhtiö Fingridin toimitusjaksolla kulloinkin voimassa olevasta tuotannon ja kulutuksen volyymimaksusta sekä Datahubin kulloinkin voimassa olevista käyttöpaikkakohtaisista maksuista. Kuukauden sisäinen tuntiprofiilikustannus (+/-) lasketaan ja veloitetaan asiakkaalta kuukausittain tarjouspyynnössä kuvatun mukaisesti.

 

Sähköenergian kiinnitysten hinnoittelussa käytetään referenssihintana Nasdaq Oslo ASA:n johdannaismarkkinoilla määriteltyjä kuukausi-, kvartaali- ja vuosituotteita (Systeemi ja EPAD).

 

Tuote voidaan kiinnittää niin kauan, kun kyseinen tuote noteerataan Nasdaq Oslo ASA:ssa. Ajanjakson hinta voidaan jättää määräytymään myös spot-hinnan mukaan (kk-keskiarvo) joko täysin tai osittain. Systeemi- ja aluehintaerotuotteen hinta tulee voida kiinnittää viidessä (5) erässä (yht. max. 10 erää).

 

Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset

 

  1. Helen Oy
  2. Turku Energia Energiaratkaisut
  3. KSS Energia Oy

 

Kaikki tarjoajat olivat kelvollisia tarjoamaan.

Kaikki tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.

 

Valintaperusteet

 

Tarjousten valintaperuste oli kokonaistaloudellinen edullisuus ja vertailuperusteena halvin hinta.

 

Hinnan vertailu tehtiin tarjouspyynnön kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit" esitetyn mukaisesti, eli vertailussa käytettävä marginaali muodostettiin tarjoushinnoista seuraavasti: (ENOYR * 0,8) + (SPOT kk-ka * 0,2). Kvartaali- ja kuukausituotteen marginaalit saivat olla enintään vuosituotteen marginaalin suuruisia.

 

Kokonaishintapisteet laskettiin vertailumarginaalista tarjouspyynnössä esitetyllä kaavalla (pienin annettu arvo / tarjottu arvo) *maksimipisteet. Halvin tarjous sai eniten pisteitä.

 

Edellä mainitut valintaperusteet esitettiin tarjouspyynnössä.

 

Pykälän liitteenä tarjouspyyntö ja esitetyt tarjoukset (3 kpl), tarjousten vertailutaulukko ja suositus sähköntoimittajasta.

 

 

Suositus valittavasta toimittajasta

VENI Energian suositus sähköntoimittajaksi on Helen Oy sen tarjouksen ollessa edullisin tarjouspyynnössä esitetyt valintaperusteet huomioiden.

 

 

 

 

Päätösehdotus Yhtymähallitus hyväksyy Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän sähköntoimittajaksi Helen Oy:n ajalle 1.10.2023 - 31.12.2026.

 

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.