Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 30.05.2023/Pykälä 63


 

Kehittämisohjelmaerän jakaminen 2023

 

Yhtymähallitus 30.05.2023 § 63  

218/01.02.00/2023  

 

 

 

 

Kesäkuussa 2023 jaettavan järjestelyerän suuruus on työ- ja virkaehtosopimuskohtaisesti 1,2 prosenttia ao. sopimuksen palkkasummasta.

 

Kehittämisohjelman tavoitteena on parantaa kunta- ja hyvinvointialan työpaikkojen kilpailukykyä, henkilöstön saatavuutta, työelämän laatua ja palvelutuotannon tuloksellisuutta. Tarkoituksena on uudistaa palkkausjärjestelmiä siten, että työssä tarvittavan osaamisen ja vastuun sekä yksilön palkitseminen hyvistä työsuorituksista toteutuvat nykyistä paremmin. Myös muu yksilö- ja ryhmäkohtainen palkitseminen ja suoritepalkkausjärjestelmät ovat kehittämisen kohteina.

 

Ensimmäistä erää voi käyttää mm. työvoiman saatavuudesta liittyviin perusteisiin (tehtäväkohtainen palkka ja henkilökohtainen lisä).

 

Järjestelyerän täytäntöönpanon osalta käytössä ovat samat menettelytavat kuin yleensäkin. Kehittämisohjelman kaikkien sopimusalojen paikallisten järjestelyerien osalta erä neuvotellaan ao. pääsopijajärjestöjen tai sopijajärjestöjen (TTES) edustajien kanssa pyrkien mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen. Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää järjestelyerän käytöstä tarkemmin tässä sopimuksessa ilmenevin kohdennuksin ja rajoituksin.

 

Maaliskuun 2023 palkkasummasta on saatu seuraavat korotusmäärät; Kvtes: 2716,44 € (noin 81 hlö), Ovtes: 7351,26 (noin 167 hlö) TS: 87,38 € (2 hlö).

 

Yhteistyötoimikunta kokoontui 22.5.2023 ja kehittämisohjelmaerästä saatiin aikaan yksimielinen päätös. Yhteistyötoimikunnan pöytäkirja on esityslistan liitteenä.

 

  1. OVTES:n piirissä kehittämisohjelmaerä 1,2 % jaetaan tasan kaikille tavoitteena parantaa henkilöstön saatavuutta ja työpaikkojen kilpailukykyä. Erä kohdennetaan tehtäväkohtaisiin palkkoihin.
  2. KVTES:n puolella kehittämisohjelmaerä 1.2 % kohdennetaan sekä tehtäväkohtaisiin palkkoihin, että henkilökohtaisiin lisiin. Tehtäväkohtaista palkkaa korjataan arkistonhoitajan ja keskusvarastonhoitajan tehtävään. Henkilökohtaista lisää myönnetään kaikille ruokapalveluvastaaville, kaikille ruokapalvelutyöntekijöille ja kaikille laitoshuoltajille. Lisäksi henkilökohtaista lisää saa yhdeksän hallinnon työntekijää/esimiestä.
  3. TS:n kehittämisohjelmaerä 1,2 % kohdennetaan henkilökohtaisiin lisiin kiinteistönhoitajalle ja kiinteistöpäällikölle.

 

Pykälän liitteenä KVTES:n piiriin kuuluvat uudet tehtäväkohtaiset palkat.

 

Henkilökohtaisista lisistä päättää Hallintosäännön 13§:n mukaan kuntayhtymäjohtaja.

 

 

 

 

 

Päätösehdotus Yhtymähallitus päättää kohdentaa kehittämisohjelmaerän OVTES:n tehtäväkohtaisiin palkkoihin ja KVTES:n piiriin kuluvalle kahdelle tehtävälle tehtäväkohtaisiin palkkoihin esittelytekstissä mainitulla tavalla. Loput KVTES:n kehittämisohjelmaerästä kohdennetaan henkilökohtaisiin lisiin ja TS:n kehittämisohjelmaerä kohdennetaan kokonaan henkilökohtaisiin lisiin.

 

Lisäys kohtaan 2. KVTES:n puolella seuraaviin tehtävänimikkeisiin kohdennetaan henkilökohtaista lisää; koulutuskoordinaattori, atk-suunnittelija, palkkasihteeri, laskentasihteeri, opintosihteeri, tietohallintapäällikkö, it-pääsuunnittelija, Primus-kehitysvastaava ja talous- ja hallintojohtaja (yhteensä 9 hlöä). Yhtymähallituksen puheenjohtaja hyväksyy talous- ja hallintojohtajan henkilökohtaisen lisän, josta maininta vs. kuntayhtymäjohtajan viranhaltijapäätöksessä.

 

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.