Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 30.05.2023/Pykälä 62


 

Järjestelyerän jakaminen 2023

 

Yhtymähallitus 30.05.2023 § 62  

216/01.02.00/2023  

 

 

 

 

Paikallinen järjestelyerä on yhteensä 0,7 (0,4+0,3) prosenttia Kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta.

 

Jos 2.1 A-kohdan mukaisesta paikallisen erän (0,4 %) jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, jaosta päättää työnantaja.

 

Jos 2.1 B-kohdan mukaisesta paikallisen erän (0,3 %) jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, puolet jaetaan paikallisena yleiskorotuksena (0,15 %) ja toisesta puolesta (0,15 %) päättää työnantaja.

 

Paikallinen järjestelyerä 1.6.2023 lukien

Allekirjoituspöytäkirja

Paikallisen järjestelyerän suuruus

  • A-kohta Paikallisen järjestelyerän suuruus alun perin

3 § 2 mom.

6 §

0,4 prosenttia

  • B-kohta Lisäys paikalliseen järjestelyerään (verrokkialojen vaikutus)

3 § 4 mom.

6 §

0,3 prosenttia

Paikallisen järjestelyerän suuruus yhteensä

 

0,7 prosenttia

 

 

Paikallisen järjestelyerän suuruus lasketaan tämän sopimuksen piiriin kuuluvien palkkasummasta mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta.

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän laskentakuukausi oli maaliskuu 2023.

 

Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat henkilöstön saatavuuden turvaaminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta ja tuottavuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen. Samalla huolehditaan siitä, että johto- ja esihenkilöasemassa sekä muiden palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa tai verrokkiryhmien palkkaan nähden.

 

Paikallisen järjestelyerän kohdentamisessa työnantaja ottaa huomioon, että paikallisen järjestelyerän käyttö jakaantuu mahdollisimman tasapuolisesti liitteiden palkkasummat huomioiden eri palkkahinnoitteluliitteiden välillä. Palkkahinnoittelun ulkopuoliset muodostavat tässä tarkastelussa oman ryhmänsä.

 

Paikallista järjestelyerää käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

 

Jaettavat summat ovat: Kvtes: 1584,59 € (noin 81 hlö), Ovtes: 4288,23 € (noin 167 hlö) TS: 50,97 € (2 hlö).

 

Yhteistyötoimikunta kokoontui 22.5.2023 ja järjestelyerästä saatiin aikaan yksimielinen päätös. Yhteistyötoimikunnan pöytäkirja on esityslistan liitteenä.

 

  1. OVTES:n piirissä järjestelyerä 0,7 % jaetaan tasan kaikille tavoitteena parantaa henkilöstön saatavuutta ja työpaikkojen kilpailukykyä. Erä kohdennetaan tehtäväkohtaisiin palkkoihin.
  2. KVTES:n puolella järjestelyerä 0,7 % kohdennetaan opintosihteereille, koulutussihteereille ja palveluneuvojalle (yht. 10 hlö) osaavien työntekijöiden säilyttämiseksi ja uusien saamiseksi. Lisä kohdistetaan tehtäväkohtaisiin palkkoihin.
  3. TS:n järjestelyerä 0,7% kohdennetaan tehtäväkohtaiseen palkkaan kiinteistönhoitajalle.

 

Pykälän liitteenä KVTES:n ja TS:n piiriin kuuluvat uudet tehtäväkohtaiset palkat.

 

 

 

Päätösehdotus Yhtymähallitus päättää kohdentaa järjestelyerän tehtäväkohtaisiin palkkoihin esittelytekstissä esitetyllä tavalla.

 

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.