Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 30.05.2023/Pykälä 61


Liite 3 Täyttölupa arkistonhoitaja

 

Täyttölupa arkistonhoitajan palvelussuhteeseen toistaiseksi 1.8.2023 alkaen

 

Yhtymähallitus 30.05.2023 § 61  

215/00.02.01/2023  

 

 

 

 

Yhtymähallitus on 22.1.2013 § 6 päättänyt, että kuntayhtymän virkojen ja pal­ve­lus­suh­tei­den täyttämiseen pysyvästi tai yli 12 kuukauden määräajaksi tu­lee saada yhtymähallituksen täyttölupa.

 

Täyttöluvassa todetaan muun muassa tehtävänimike, palvelussuhteen laatu, tehtäväkohtainen palkka ja perustelut tehtävän täyttämistä varten. 

 

Hallintosäännön 29 §:n mukaan talous- ja hallintojohtaja ottaa alaisensa tukipalveluhenkilöstön.

 

Loimaan Myllykyläntien toimipaikan arkistonhoitajan tehtävä vapautuu vakituisen arkistosihteerin jäädessä lomien kautta eläkkeelle.

 

Tehtävän hin­noit­te­lu­tun­nus on 01TOI060 ja tehtäväkohtainen palkka on

2 550 euroa kuu­kau­des­sa. Kelpoisuusehtona on soveltuva vähintään toisen asteen tutkinto esim. liiketalouden ja hallinnon alalta. Lisäksi eduksi katsotaan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon suorittaminen ja opiskeluhallinto-ohjelmistojen tuntemus (Primus+Wilma).

 

Työsopimuslaissa ei ole määräyksiä työsuhteisen henkilön valintaprosessista. Kunnallisen viranhaltijalain määräykset virkavalinnasta, kuten esimerkiksi vaatimus julkisesta hakumenettelystä, eivät koske työsuhteeseen ottamista. Lainsäädännön näkökulmasta työnantaja voi siten käyttää esimerkiksi sisäistä hakua, valita henkilön ilman erillistä hakua tai käyttää valintaprosessissa julkista, avointa hakumenettelyä. Rekrytointimenettelyä ohjaavat muun muassa työantajan omat rekrytointiohjeet ja hallintosäännön määräykset työsuhteisten palkkaamisesta.

 

Arkistonhoitajan palvelussuhde ehdotetaan täytettävän 1.8.2023 alkaen julkisella, avoimella haulla.

 

Talousarviossa on määräraha tehtävän palkkausta varten.

 

Talous- ja hallintojohtajan täyttölupaesitys on esityslistan liitteenä.

 

 

 

Päätösehdotus Yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan 1.8.2023 alkaen arkistonhoitajan toistaiseksi voimassa olevalle palvelussuhteelle. Tehtävän hinnoittelutunnus on 01TOI060 ja tehtäväkohtainen palkka on 2 550 euroa kuukaudessa. Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva vähintään toisen asteen tutkinto. Tehtävä laitetaan julkiseen, avoimeen hakuun.

 

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.