Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 28.03.2023/Pykälä 30


Liite 5 täyttölupaesitys Tuvan päätoiminen tuntiopettaja Uki

 

Täyttölupa TUVA-koulutuksen päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteeseen 1.8.2023 alkaen toistaiseksi

 

Yhtymähallitus 28.03.2023 § 30  

52/00.02.01/2023  

 

 

 

 

Yhtymähallitus on 22.1.2013 § 6 päättänyt, että kuntayhtymän virkojen ja palvelussuhteiden täyttämiseen pysyvästi tai yli 12 kuukauden määräajaksi tulee saada yhtymähallituksen täyttölupa.

 

Täyttöluvassa todetaan muun muassa tehtävänimike, palvelussuhteen laatu, tehtäväkohtainen palkka ja perustelut tehtävän täyttämistä varten.

 

Pedagoginen rehtori on, saatuaan asiasta apulaisrehtorin esityksen, esittänyt vs kuntayhtymäjohtajalle tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) päätoimisen tuntiopettajan palkkaamista virkasuhteeseen 1.8.2023 alkaen Uudenkaupungin toimipisteeseen.

 

Oppivelvollisuuden laajentuessa TUVA-koulutettavien määrä on lisääntynyt. Uudenkaupungin toimipaikassa on 21.2.2023 TUVA-koulutuksessa 61 henkilöä, joista vieraskielisiä 45 henkilöä. Edelleen 27.3.2023 aloittaa uusi noin 15 opiskelijan ryhmä TUVA-opintonsa. TUVA-koulutusta hoitaa 4 päätoimista tuntiopettajaa, joista yksi on toistaiseksi voimassa olevassa virkasuhteessa, muut kolme opettajaa ovat määräaikaisessa virkasuhteessa. TUVA-koulutuksen päätoiminen tuntiopettaja Heidi Yli-Kaila on aloittanut 12.1.2022 määräaikaisessa virkasuhteessa. Heidi Yli-Kaila on valittu tehtävään julkisen haun kautta. Apulaisrehtori Juha Jokinen on esittänyt pedagogiselle rehtorille, että Heidi Yli-Kaila valitaan TUVA-koulutuksen päätoimiseksi  tuntiopettajaksi 1.8.2023 alkaen toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen.

 

Hallintosäännön 29 §:n mukaan pedagoginen rehtori ottaa toistaiseksi virkasuhteeseen otettavan päätoimisen tuntiopettajan.

 

Virkasuhteen kelpoisuusehdot on määrätty asetuksen 986/1998 (muutettu 1168/2010) ammatillista opettajaa koskevien 13§:n ja 17§:n säännösten miukaan.

 

Tehtävän hinnoittelutunnus on 4 11 07 00 1 ja tehtäväkohtainen palkka on 3552,60 euroa kuukaudessa.

 

Pedagogisen rehtorin täyttölupaesitys on esityslistan liitteenä.

 

Päätösehdotus Yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan 1.8.2023 alkaen tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen tuntiopettajan
virkasuhteelle toistaiseksi. Tehtäväkohtainen palkka on 3552,60 euroa kuukaudessa ja hinnoittelutunnus on 4 11 07 00 1.

 

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Virka laitetaan julkiseen hakuun.