Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 28.03.2023/Pykälä 29


Liite 4 täyttölupaesitys opinto-ohjaaja Uki

 

Täyttölupa opinto-ohjaajan virkasuhteeseen 1.8.2023 alkaen toistaiseksi

 

Yhtymähallitus 28.03.2023 § 29  

51/00.02.01/2023  

 

 

 

 

Koulutuskuntayhtymällä on seitsemän kokonaistyöajassa olevaa opinto-ohjaajan vakituista virkaa, joista yksi on lukion puolella.

 

Kuntayhtymän ammatillisen koulutuksen vuosiopiskelijamäärä on noin 2200 ja lukiolaisia on noin 210. Aikuisten osuus opiskelijoista on noin puolet.

 

Pedagoginen rehtori on esittänyt vs.kuntayhtymäjohtajalle Uuden-kaupungin opinto-ohjaajan viran täyttämistä vakituisesti 1.8.2023 alkaen.

Uudenkaupungin toimipaikassa on 2 opinto-ohjaajaa, joista toinen on määräaikaisessa virkasuhteessa. Oppivelvollisuuden laajennettua opintojen ohjaustarve on lisääntynyt entistä enemmän. Uudenkaupungin toimipaikassa on 21.3.2023 erityisen tuen piirissä 84 opiskelijaa (14,7 % koko opiskelijamäärästä). Opiskelijoista 142:lla on vieraskielinen tausta (24,9 % koko opiskelijamäärästä). Opiskelijoita on 21.2.2023 yhteensä 570.

 

Uudenkaupungin toimipaikan opinto-ohjaajana on aloittanut 1.8.2022 määräaikaisessa virkasuhteessa Päivi Tanner. Hänet on valittu tehtävään julkisen haun kautta. Apulaisrehtori Juha Jokinen on esittänyt pedagogiselle rehtorille, että Päivi Tanner valitaan Uudenkaupungin toimipaikan opinto-ohjaajaksi 1.8.2023 alkaen toistaiseksi voimassa olevaan virkaan.

 

Yhtymähallitus on 22.1.2013 § 6 päättänyt, että kuntayhtymän virkojen ja palvelussuhteiden täyttämiseen pysyvästi tai yli 12 kuukauden määräajaksi tulee saada yhtymähallituksen täyttölupa.

 

Yhtymähallitus on 24.4.2018 § 46 päättänyt, että opinto-ohjaajat ovat vuosityöajassa 1.8.2020 alkaen.

 

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksista on säädetty valtioneuvoston asetuksella 1150/2017 § 15, asetuksen 986/1998 (muutettu A 1168/2010) opinto-ohjaajaa koskevien §13 ja §17 mukaan.

 

Opinto-ohjaajan tehtävän palkkaus määräytyy Kunnallisen opetusalan virkaehtosopimuksen mukaisesti. Hinnoittelutunnus on 4 11 03 00 3 ja tehtäväkohtainen palkka on 3552,60 euroa kuukaudessa.

 

Hallintosäännön 29 §:n mukaan pedagoginen rehtori ottaa toistaiseksi virkaan otettavan opinto-ohjaajan.

 

Pedagogisen rehtorin esittämä täyttölupaesitys on esityslistan liitteenä.

 

Päätösehdotus Yhtymähallitus päättää myöntää opinto-ohjaajan viran täyttöluvan 1.8.2023 alkaen toistaiseksi. Viran hinnoittelutunnus on 4 11 03 00 3 ja tehtäväkohtainen palkka on 3552,60 euroa kuukaudessa.

 

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Virka laitetaan julkiseen hakuun.