Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 28.03.2023/Pykälä 31 

Täyttölupa lukion fysiikan ja matematiikan lehtorin virkaan 1.8.2023 alkaen toistaiseksi

 

Yhtymähallitus 28.03.2023 § 31  

61/00.02.01/2023  

 

 

 

 

Yhtymähallitus on 22.1.2013 § 6 päättänyt, että kuntayhtymän virkojen ja palvelussuhteiden täyttämiseen pysyvästi tai yli 12 kuukauden määräajaksi tulee saada yhtymähallituksen täyttölupa.

 

Pedagoginen rehtori on, saatuaan asiasta lukion rehtorin esityksen, esittänyt vs. kuntayhtymäjohtajalle täyttölupaa lukion fysiikan ja matematiikan lehtorin virkaan 1.8.2023 alkaen toistaiseksi.

 

Tehtävän palkkaus määräytyy Kunnallisen opetusalan virkaehto-sopimuksen mukaisesti. Hinnoittelutunnus on 40404017 ja tehtäväkohtainen palkka on 3161,98 euroa kuukaudessa. Talousarviossa on määräraha tehtävää varten.

 

Palvelussuhteen ja hinnoittelutunnuksen kelpoisuusvaatimukset on todettu asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998 10§:ssä, jossa määrätään aineenopettajan kelpoisuudesta.

 

Hallintosäännön 29 §:n mukaan pedagoginen rehtori ottaa toistaiseksi virkaan otettavan lehtorin ja päätoimisen tuntiopettajan.

 

Hallintosäännön 28 §:n mukaan viran julistaa haettavaksi virkasuhteen ottamisesta päättävä viranomainen.

 

Laissa kunnallisesta viranhaltijasta (2003/304) 4 § säädetään julkisesta hakumenettelystä. Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä. Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 108 §:ssä säädetyllä tavalla. Viranhaltijalain 5 §:ssä todetaan, että sellaiseen virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset.

 

Pedagogisen rehtorin esittämä täyttölupaesitys on esityslistan liitteenä.

 

 

 

Päätösehdotus Yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan 1.8.2023 alkaen lukion fysiikan ja matematiikan lehtorin virkaan toistaiseksi. Hinnoittelutunnus on 40404017. Virkaan liittyy kuuden kuukauden koeaika. Virka laitetaan julkisesti haettavaksi.

 

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.