Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 28.03.2023/Pykälä 28 

Täyttölupa päätoimisen ammatillisen erityisopettajan virkasuhteeseen 1.8.2023 alkaen toistaiseksi

 

Yhtymähallitus 28.03.2023 § 28  

50/00.02.01/2023  

 

 

 

 

Yhtymähallitus on 22.1.2013 § 6 päättänyt, että kuntayhtymän virkojen ja palvelussuhteiden täyttämiseen pysyvästi tai yli 12 kuukauden määräajaksi tulee saada yhtymähallituksen täyttölupa.

 

Pedagoginen rehtori on, saatuaan asiasta apulaisrehtorin esityksen, esittänyt vs kuntayhtymäjohtajalle täyttölupaa ammatillisen erityisopettajan virkaan 1.8.2023 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ensisijainen sijoituspaikka on Uudenkaupungin toimipaikka.

 

Tehtävän palkkaus määräytyy Kunnallisen opetusalan virkaehto-sopimuksen mukaisesti. Hinnoittelutunnus on 4 11 07 004 ja tehtäväkohtainen palkka on 2883,16 euroa kuukaudessa hyväksyttävästä työkokemuksesta riippuen. Talousarviossa on määräraha tehtävää varten.

 

Erityisopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, jolla on ammatillisten opintojen opettajan kelpoisuus (A 986/1998 13§, 16§ 1 mom., 17§ ja 22a§ (muutettu A 1150/2017 ja A 1133/2003), vähintään 35 opintoviikon laajuiset ammatillisen koulutuksen erityisopettajan opinnot tai 8§:ssä tarkoitetut perusopetuslain erityisopettajan opinnot taikka, jolla on kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen 14§:n 1 momentissa tarkoitettu erityisopettajan koulutus.

 

Hallintosäännön 29 §:n mukaan pedagoginen rehtori ottaa toistaiseksi virkasuhteeseen otettavan tuntiopettajan.

 

Hallintosäännön 28 §:n mukaan virkasuhteen (tuntiopettaja) julistaa haettavaksi virkasuhteen ottamisesta päättävä viranomainen.

 

Tuntiopettaja Timo Laitinen on toiminut ammatillisena erityisopettajana

määräaikaisessa virkasuhteessa 1.8.2022 alkaen. Apulaisrehtori Juha Jokinen on esittänyt, että Timo Laitinen valitaan päätoimiseksi ammatilliseksi erityisopettajaksi 1.8.2023 alkaen toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen.

 

Pedagogisen rehtorin esittämä täyttölupaesitys on esityslistan liitteenä.

 

Päätösehdotus Yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan 1.8.2023 alkaen ammatillisen erityisopettajan virkasuhteeseen toistaiseksi. Hinnoittelutunnus on 4 11 07 004, tehtäväkohtainen palkka on 2883,16 euroa kuukaudessa.

 

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Virka laitetaan julkiseen hakuun.