Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 28.03.2023/Pykälä 27 

Täyttölupa sähkö- ja automaatioalan päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteeseen 1.8.2023 alkaen toistaiseksi

 

Yhtymähallitus 28.03.2023 § 27  

49/00.02.01/2023  

 

 

 

 

Yhtymähallitus on 22.1.2013 § 6 päättänyt, että kuntayhtymän virkojen ja palvelussuhteiden täyttämiseen pysyvästi tai yli 12 kuukauden määräajaksi tulee saada yhtymähallituksen täyttölupa.

 

Pedagoginen rehtori on, saatuaan asiasta apulaisrehtorin esityksen, esittänyt kuntayhtymäjohtajalle täyttölupaa sähkö- ja automaatioalan ammatillisten aineiden tuntiopettajan tehtävään 1.8.2023 alkaen toistaiseksi.

 

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksista on säädetty asetuksessa 986/1998 (muutettu A 1168/2010) ammatillisten opintojen opettajaa koskevien 13§:n ja 17§:n säännösten mukaan. Tehtävän palkkaus määräytyy Kunnallisen opetusalan virkaehtosopimuksen mukaisesti. Hinnoittelutunnus on 4 11 07 002 ja tehtäväkohtainen palkka on 3141,60 euroa kuukaudessa.

 

Hallintosäännön 29 §:n mukaan pedagoginen rehtori ottaa toistaiseksi virkasuhteeseen otettavan päätoimisen tuntiopettajan.

 

Hallintosäännön 28 §:n mukaan virkasuhteen (tuntiopettaja) julistaa haettavaksi virkasuhteen ottamisesta päättävä viranomainen.

 

Sähkö- ja automaatioalan ammattiaineiden opettaja Mika Kortelainen on toiminut Uudenkaupungin toimipaikan sähköalan päätoimisena tuntiopettajana 1.10.2019-10.1.2021 välisen ajan ja Liedon toimipaikassa 1.8.2021 alkaen määräaikaisissa virkasuhteissa. Apulaisrehtori Juha Jokinen on ehdottanut pedagogiselle rehtorille, että Mika Kortelainen valitaan Liedon toimipaikkaan sähkö- ja automaatiolan päätoimiseksi tuntiopettajaksi toistaiseksi olevaan virkasuhteeseen.

 

Pedagogisen rehtorin esittämä täyttölupaesitys on esityslistan liitteenä.

 

Päätösehdotus Yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan 1.8.2023 alkaen sähkö- ja automaatioalan ammatillisten aineiden tuntiopettajan virkasuhteelle toistaiseksi.

 

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Virka laitetaan julkiseen hakuun.