Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 24.01.2023/Pykälä 5


 

Palveluista perittävät maksut 2023

 

Yhtymähallitus 24.01.2023 § 5  

159/02.09.00/2022  

 

 

 

 

Perussopimuksen 16 §:n mukaan yhtymähallitukselle kuuluu maksujen ja korvausten määrääminen kuntayhtymän palveluksista. Hallintosäännön 14 §:n mukaan talous- ja hallintojohtaja päättää kuntayhtymän kiinteään omaisuuteen liittyvistä vuokrista ja maksuista. Yhtymähallituksen päätettäväksi on tuotu vain niiden maksujen määrääminen, joista hallintosäännön mukaan ei päätä viranhaltija.

 

Yhtymähallitus päätti 25.1.2022 § 7 vahvistaa seuraavat maksut tulemaan voimaan 1.2.2021 alkaen toistaiseksi:

 

Palvelu tai vuokra, maksun määrä € sis.alv 24 %

 

Tutkintotodistus:

opintojen jälkeen erikseen pyydettävä

todistus tai vastaava 

- koneellinen   12 €

- käsin tehty   24 € 

- hintoihin lisätään postiennakkomaksu

postin hinnoittelun mukaisena

  

Perintäkulut:   Hinnat alv 0 %

perintäkulujen á -hinta  5 €

erilliskorkolaskun minimi  5 €

pienin perittävä   5 €

 

Kuntayhtymällä ei ole kopiopalvelua, joten siihen ei hintoja vahvisteta. Yksittäisistä kopioista peritään 50 senttiä/kopio sis. alv 24 %.

 

Tutkintotodistuksia pyydetään jonkin verran jopa useiden vuosien takaisista tutkinnoista. Näiden valmistelusta aiheutuu runsaasti työtä. Pääosin todistukset lähetetään tavallisella kirjepostilla, mutta joskus todistuspyyntö on kiireellinen ja se voidaan lähettää turvasähköpostilla. Molempiin tapoihin sovelletaan edellä mainittua hinnoittelua.

 

Saatavien perinnästä säädetään lailla 513/1999. Perintälain 10 a § sisältää säännökset kuluttajasaatavan perintäkulujen euromääräisistä enimmäismääristä. Kirjallisesta maksumuistutuksesta voidaan kuluttajasaatavien osalta vaatia enintään 5 euroa (10 a §:n 1 momentin 1 kohta). Muusta kuin 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta maksumuistutuksesta saa vaatia sen esittämisestä aiheutuvat todelliset kulut. Kulut voidaan periä käytetystä muistuttamistavasta keskimäärin aiheutuvien todellisten kustannusten mukaisina (10 a §:n 2 momentti). 

Perintälain 5 §:n mukaisesta maksuvaatimuksesta saa vaatia enintään a) 14 euroa, jos saatavan pääoma on enintään 100 euroa, b) 24 euroa, jos saatavan pääoma on yli 100 euroa, mutta enintään 1000 euroa, tai c) 50 euroa, jos saatavan pääoma on yli 1000 euroa (10 a §:n 1 momentin 2 kohdan a-c alakohdat). Suoraan ulosottokelpoista saatavaa koskevasta 5 §:n mukaisesta maksuvaatimuksesta saa kuitenkin vaatia enintään 14 euroa (10 a §:n 1 momentin 3 kohta). Jos kyse on samaa saatavaa koskevasta uudesta maksuvaatimuksesta, edellä tarkoitetuista määristä saa vaatia enintään puolet (10 a §:n 1 momentin 4 kohta). Säännöksessä tarkoitettuun saatavan pääomaan ei lueta luoton käsittelykuluja tai muita luottokustannuksia (HE 57/2012 vp, s. 36). 

Perintälain 5 §:ssä tarkoitetusta maksuvaatimuksesta saa vaatia enintään 5 euroa, jos saatavaa perii perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä annetun lain (411/2018; jäljempänä rekisterilaki) 2 §:n 1 momentin 2 tai 3 kohdassa tarkoitettu perintätoiminnan harjoittaja (10 a §:n 1 momentin 5 kohta).

 

 

Päätösehdotus Yhtymähallitus päättää vahvistaa seuraavat maksut tulemaan voimaan 1.2.2023 alkaen toistaiseksi.
Palvelu tai vuokra, maksun määrä € sis. alv 24 %.
Tutkintotodistus:
opintojen jälkeen erikseen pyydettävä todistus tai vastaava
- koneellinen   12 €
- käsin tehty   24 €
- hintoihin lisätään postiennakkomaksu postin hinnoittelun mukaisena.

Perintäkulut:  Hinnat alv 0 %
perintäkulujen á -hinta 5 €
erilliskorkolaskun minimi 5 €
pienin perittävä  5 €

Kuntayhtymällä ei ole kopiopalvelua, joten siihen ei hintoja vahvisteta. Yksittäisistä kopioista peritään 50 senttiä/kopio sis. alv 24 %

 

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.