Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 26.09.2023/Pykälä 86 

Ammatillisen koulutuksen opiskelijavuodet ja lukion opiskelijamäärä

 

Yhtymähallitus 26.09.2023 § 86  

355/08.00.00/2023  

 

 

 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 29.9.2021 päättänyt Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvan muutoksista 1.1.2022 alkaen. Kuntayhtymän opiskelijavuosien vähimmäismäärä on 1 604. Tälle opiskelijavuosien määrälle valtio on sitoutunut perusrahoituksen maksamiseen. Jos opiskelijavuosien määrä ylittyy eikä koulutuksen järjestäjä ole hakenut siihen muutosta, jäävät ylimenevät kustannukset koulutuksen järjestäjän kustannettaviksi ilman valtionosuutta. Jos tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä jää jatkuvasti alle ministeriön myöntämän määrän, tarkennetaan sitä seuraavassa päätöksessä alaspäin.

 

Koulutuksen järjestämisluvan perusteella Novida voi tarjota kahdeksalla koulutusalalla 30 ammatillista perustutkintoa, 13 ammattitutkintoa (AT) ja neljä erikoisammattitutkintoa (EAT). Tällä hetkellä Novida tarjoaa kahdeksalla opintoalalla 16 perustutkintoa sekä tarpeen mukaan järjestämisluvassa määrättyjä ammatti- ja erikoisammattitutkintoja.

 

Opiskelijavuosimäärä vaikuttaa koulutuksen järjestäjän saamaan perusrahoitukseen. Yksi opiskelijavuosi voi muodostua esimerkiksi yhdestä perustutkintoa suorittavasta henkilöstä tai useammasta henkilöstä, jotka suorittavat tutkinnon osaa/osia tai muuta opiskelijavuotta lyhyempää koulutusta.

 

Kuntayhtymän hakemuksesta opetus- ja kulttuuriministeriö on 16.12.2022 päättänyt vuoden 2023 suoritepäätöksessä, että kuntayhtymän tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä on 1 879, josta työvoimakoulutukseen 35, Ukrainalaisten kouluttamiseen 11 ja lähihoitajakoulutuksen lisäkohdennukseen 46 opiskelijavuotta. Suoritepäätöksessä järjestämisluvan yli menevä opiskelijavuosikohdennus 275 opiskelijavuotta perustuu rahoituslaissa ministeriölle annettuun harkintavaltaan. Harkinnassa on huomioitu muun muassa alueen koulutustarve sekä järjestäjien koulutustarjonta. Tutkintojen määräksi OKM on arvioinut 1 010.

 

Tavoitteellisia opiskelijavuosia painotetaan kunkin järjestäjän kustannustekijät (tutkinnon ja koulutuksen kustannusryhmä, tutkintotyyppi, erityisopetus, majoitus, työvoimakoulutus, opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen määrä, henkilöstökoulutus, vankilaopetus) huomioon ottavalla profiilikertoimella. Näin saadaan järjestäjän painotettujen tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä. OKM on arvioinut kuntayhtymän painotetuiksi tavoitteellisiksi opiskelijavuosiksi 2 001,1.Tavoitteellisten opiskelijavuosien mukainen rahoitus määräytyy järjestäjän painotettujen tavoitteellisten opiskelijavuosien suhteellisen osuuden perusteella.

 

Novidan ammatillisen koulutuksen rehtoreiden tekemän arvion mukaan vuoden 2023 Novidan ammatillisen koulutuksen opiskelijavuosien yhteismäärä on 1876, joka muodostuu 1.1.-15.8.2023 välisen ajan toteutuneista opiskelijavuosista sekä loppuvuodelle arvioiduista opiskelijavuosista. Vuoden 2023 alusta toteutuneet opiskelijavuodet koostuvat koulutusalojen perustutkinnoista 807,85, omien alojemme järjestämistä kokonaisista oppisopimuskoulutuksista 59,7, työvoimakoulutuksista 18,51 sekä AT ja EAT koulutuksista 204,7 opiskelijavuotta sekä Novidan oppisopimustoimiston kautta järjestetyistä koulutuksista 101,78 opiskelijavuotta.

 

Lukion rahoitusta ei ole opiskelijamäärän perusteella rajoitettu.

Vuodesta 2021 alkaen koulutuksen järjestäjän antamia tietoja opiskelijamääristä ei enää ole erikseen kirjallisesti toimitettu valtionosuusviranomaiselle ja lukiokoulutuksen järjestäjien tiedot ovat siirtyneet KOSKI-tietovarantoon, josta valtionosuusviranomainen hakee tiedot. (KOSKI-tietovaranto on perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen valtakunnallinen tietovaranto ja opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelu).

 

OKM on 11.11.2021 (VN/28677/2021) päättänyt Novidan lukion nuorten opetussuunnitelman vuoden 2023 opiskelijakohtaiseksi yksikköhinnaksi 7212,04 € ja arvioinut opiskelijamääräksi 206. OKM seuraa KOSKI-tietovarannosta lukion opiskelijamäärässä tapahtuvia vuotuisia muutoksia tammikuun ja syyskuun perusteella ja korjaa kalenterivuoden rahoitusta näiden tietojen mukaisesti. Valtion kokonaisrahoitus Novidan lukiolle OKM:n päätöksen mukaan on 1.460.438 euroa, mikä perustuu nuorten opetussuunnitelman mukaan opiskelevaan 206 opiskelijaan. Lukion opiskelijamäärä 16.8.2023 on 203.

 

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän saama valtionosuus (ammatillinen ja lukio) vuodelle 2023 on yhteensä 21.272.420 euroa. Tämä on 372 793 euroa enemmän kuin vuonna 2022.

 

Kuntayhtymän johtava rehtori on laatinut mahdollisimman tarkan arvion Novidan opiskelijavuosimäärästä vuodelle 2023. Yhteenveto on esityslistan liitteenä. Esityslistan liitteenä on myös ministeriön päätös järjestämisluvan muutoksesta 1.1.2022 alkaen sekä lukiokoulutuksen järjestämislupa.

 

 

 

Päätösehdotus Yhtymähallitus merkitsee tiedokseen saaduksi Novidan ammattiopiston arvioidun opiskelijavuosimäärän ja lukion arvioidun opiskelijamäärän 2023.

 

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.