Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 26.09.2023/Pykälä 85


 

Novidan työelämäpalveluiden ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen koulutuksien kilpailuttaminen 2024

 

Yhtymähallitus 26.09.2023 § 85  

353/02.08.00/2023  

 

 

 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 29.9.2021 muutetulla ja 1.1.2022 voimaan tulevalla koulutuksen järjestämisluvalla myöntänyt kuntayhtymälle oikeuden antaa seuraavia ammattitutkintoja (AT) ja erikoisammattitutkintoja (EAT).

 

Ammattitutkinnot (AT):

Taideteollisuusalan at Isännöinnin at
Lähiesimiestyön at
Yrittäjyyden at
Liiketoiminnan at
Koneasennuksen ja kunnossapidon at
Sähkö- ja automaatioalan at
Talonrakennuksen at
Tekstiili- ja muotialan at
Tuotantotekniikan at
Maatalousalan at
Kasvatus- ja ohjausalan at
Kuljetusalan at

 

Erikoisammattitutkinnot (EAT):

Johtamisen ja yritysjohtamisen eat
Tuotannon esimiestyön eat
Tuotekehitystyön eat
Kasvatus- ja ohjausalan eat


Kehityspäällikön johtamat työelämäpalvelut on tehnyt yhteistyötä eri toimijoiden kanssa johtamiseen ja yrittäjyyteen liittyvien ammatti- ja erikoisammattitutkintojen koulutuksien järjestämisessä.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 29.9.2021 muutetulla ja 1.1.2022 voimaan tulevalla koulutuksen järjestämisluvalla myöntänyt kuntayhtymälle oikeuden antaa seuraavia ammattitutkintoja (AT) ja erikoisammattitutkintoja (EAT).

 

Ammattitutkinnot (AT):

Taideteollisuusalan at Isännöinnin at
Lähiesimiestyön at
Yrittäjyyden at
Liiketoiminnan at
Koneasennuksen ja kunnossapidon at
Sähkö- ja automaatioalan at
Talonrakennuksen at
Tekstiili- ja muotialan at
Tuotantotekniikan at
Maatalousalan at
Kasvatus- ja ohjausalan at
Kuljetusalan at

 

Erikoisammattitutkinnot (EAT):

Johtamisen ja yritysjohtamisen eat
Tuotannon esimiestyön eat
Tuotekehitystyön eat
Kasvatus- ja ohjausalan eat


Kehityspäällikön johtamat työelämäpalvelut on tehnyt yhteistyötä eri toimijoiden kanssa johtamiseen ja yrittäjyyteen liittyvien ammatti- ja erikoisammattitutkintojen koulutuksien järjestämisessä.

 

Työelämäpalvelut on kilpailuttanut julkisen sektorin hankintayksiköille tarkoitetussa Cloudiassa vuoden 2024 alkavaksi tutkinnoiksi verkossa suoritettavina koulutuksina Johtamisen EAT (30 opiskelijavuotta) ja Lähiesimiestyön AT (40 opiskelijavuotta) -koulutukset sekä lähitoteutuksina Johtamisen EAT (140 opiskelijavuotta), Liiketoiminnan AT (20 opiskelijavuotta), Lähiesimiestyön AT (80 opiskelijavuotta) sekä Tuotannon esimiestyön EAT (20 opiskelijavuotta) -koulutukset.

 

Kilpailutus suoritettiin kokonaispisteytyksellä siten, että hintapisteitä voi saada korkeintaan 60 pistettä ja laatupisteitä korkeintaan 40 pistettä, yhteensä siis korkeintaan 100 pistettä. Kilpailutuksen perusteella voidaan tehdä yhteistyötä korkeintaan kolmen eniten kokonaispisteitä saaneiden kanssa.

 

Tarjoukset ja pisteet, joita saimme olivat:

Johtamisen EAT- verkkokoulutuksena (30 opv)

Palveluntarjoaja                         hintapisteet/laatupisteet/kokonaispisteet

 Educo Valmennustalo Oy  60,00/27,00/87,00

 JUJU Works Oy  45,38/37,00/82,38

 Verutum Oy   43,61/30,00/73,61

 Suomen Yrittäjäopisto Oy  32,51/40,00/72,51 

 Tamora Oy   43,61/21,00/64,61

  

Esitetään valittavaksi Educo Valmennustalo Oy ja JUJU Works Oy.

 

Lähiesimiestyön AT- verkkokoulutuksena (40 opiskelijavuotta)

Palveluntarjoaja                         hintapisteet/laatupisteet/kokonaispisteet

 JUJU Works Oy 60,00/29,19/89,19

 Tamora Oy  44,62/31,35/75,97

 Suomen Yrittäjäopisto Oy 34,80/40,00/74,80

 Pookstaavi Oy 45,79/25,95/71,74

 AVA-instituutin Kannatusyhdistys ry  34,80/34,59/69,39

 MC Consulting Oy 51,48/0,00/51,48

 

Esitetään valittavaksi JUJU Works Oy, Tamora Oy ja Suomen Yrittäjäopisto Oy. MC Consulting Oy jäi ilman laatupisteitä, koska sekä vastuuhenkilöltä, että kouluttajilta puuttui pedagoginen pätevyys.

 

 Johtamisen EAT lähitoteutuksena (140 opiskelijavuotta)

Palveluntarjoaja                         hintapisteet/laatupisteet/kokonaispisteet

 Educo Valmennustalo Oy 60,00/25,95/85,95

JUJU Works Oy 45,38/40,00/85,38

Verutum Oy  41,58/25,95/67,53

Tamora Oy  41,58/19,46/61,04

 

Esitetään valittavaksi Educo Valmennustalo Oy, JUJU Works Oy ja Verutum Oy.

 

 Lähiesimiestyön AT lähitoteutuksena (80 opiskelijavuotta)

Palveluntarjoaja                         hintapisteet/laatupisteet/kokonaispisteet

 

 JUJU Works Oy 60,00/33,10/93,10

 Tamora Oy  42,44/40,00/82,44

 AVA-instituutin Kannatusyhdistys ry 34,80/40,00/74,80

 Pookstaavi Oy 41,43/28,97/70,39

 MC Consulting Oy 51,48/0,00/51,48

 

Esitetään valittavaksi JUJU Works, Tamora Oy ja AVA-instituutin Kannatusyhdistys ry.

 

 Liiketoiminnan AT lähitoteutuksena (20 opiskelijavuotta)

Palveluntarjoaja                         hintapisteet/laatupisteet/kokonaispisteet

 JUJU Works Oy 60,00/40,00/100,00

MC Consulting Oy 51,48/0,00/51,48

 Tamora Oy  51,48/0,00/51,48

 

Esitetään valittavaksi JUJU Works. MC Consulting Oy jäi ilman laatupisteitä, koska sekä vastuuhenkilöltä, että kouluttajilta puuttuu pedagoginen pätevyys. Tamora Oy jäi ilman laatupisteitä, koska koulutussuunnitelma ei vastannut tarjouspyyntöä.

 

 Tuotannon esimiestyön EAT lähitoteutuksena (20 opiskelijavuotta)

Palveluntarjoaja                         hintapisteet/laatupisteet/kokonaispisteet

 Educo Valmennustalo Oy 60,00/40,00/100,00

 Tamora Oy  55,32/0,00/55,32

 

Esitetään valittavaksi Educo Valmennustalo Oy. Tamora Oy jäi ilman laatupisteitä, koska koulutussuunnitelma ei vastannut tarjouspyyntöä.

 

Kaikkine kilpailutuksien alainen hankinta jää alle 400 000 euron, joten

kilpailutus voidaan suorittaa pienhankintana. Asian oikeellisuus ja kynnysarvot on varmistettu julkisten hankintojen neuvontayksiköstä Kuntaliitolta.

 

Esitettyjen vuoden 2024 kuuden kilpailutuksen yhteisarvo on maksimissaan 729 300 euroa ja opiskelijavuosien yhteismäärä on 330.

Koska kilpailutuksen materiaalia on paljon, sitä ei asiakirjan

laajuudesta johtuen lähetetä hallituksen jäsenille pykälän liitteenä.

Tarjouspyyntöön ja tarjouksiin voi etukäteen tutustua johtavan rehtorin

työhuoneessa ennen kokousta osoitteessa Myllykyläntie 8 sekä

varsinaisessa kokouksessa.

 

 

 

Päätösehdotus Yhtymähallitus päättää hyväksyä, että seuraavien palveluntarjoajien kanssa voidaan tehdä yhteistyötä vuonna 2024 aloitettavien seuraavien  koulutuksien kanssa:
1. Johtamisen EAT- verkkokoulutuksena (30 opv)
Educo Valmennustalo Oy ja JUJU Works Oy
2. Lähiesimiestyön AT- verkkokoulutuksena (40 opiskelijavuotta)
JUJU Works Oy, Tamora Oy ja Suomen Yrittäjäopisto Oy
3. Johtamisen EAT lähitoteutuksena (140 opiskelijavuotta)
Educo Valmennustalo Oy, JUJU Works Oy ja Verutum Oy
4. Lähiesimiestyön AT lähitoteutuksena (80 opiskelijavuotta)
JUJU Works, Tamora Oy ja AVA-instituutin Kannatusyhdistys ry
5. Liiketoiminnan AT lähitoteutuksena (20 opiskelijavuotta)
JUJU Works
6. Tuotannon esimiestyön EAT lähitoteutuksena (20 opiskelijavuotta)
Educo Valmennustalo Oy

 Johtava rehtori muutti kokouksessa päätösehdotustaan seuraavaan muotoon:

 

 Kilpailutus oli tehty kaksivuotiseksi, koskien vuosien 2024 ja 2025 alkavia koulutuksia. Lisäksi sopimusta voidaan jatkaa yhteisellä päätöksellä yhden vuoden optiona. Näistä kuudesta kilpailutuksessa olleista koulutuksista neljä voidaan hyväksyä sellaisenaan. Kahdessa suoritetussa kilpailutus on tehtävä uudestaan koskemaan vain yhtä vuotta, koska pienhankintaraja 400 000 euroa antaa niissä mahdollisuuden vain yhden vuoden toteutuksiin. Nämä ovat Johtamisen EAT lähitoteutuksena (140 opiskelijavuotta) sekä Lähiesimiestyön AT lähitoteutuksena (80 opiskelijavuotta).

Yhtymähallitus päättää hyväksyä, että seuraavien palveluntarjoajien kanssa voidaan tehdä yhteistyötä kahden vuoden ja yhden optiovuoden ajan vuosina 2024, 2025 ja mahdollisesti 2026 aloitettavien seuraavien  koulutuksien kanssa:
1. Johtamisen EAT- verkkokoulutuksena (30 opv)
Educo Valmennustalo Oy, JUJU Works Oy ja Verutom Oy
2. Lähiesimiestyön AT- verkkokoulutuksena (40 opiskelijavuotta)
 JUJU Works Oy, Tamora Oy ja Suomen Yrittäjäopisto Oy
3. Liiketoiminnan AT lähitoteutuksena (20 opiskelijavuotta)
JUJU Works
4. Tuotannon esimiestyön EAT lähitoteutuksena (20 opiskelijavuotta)
Educo Valmennustalo Oy

Eniten pisteitä saanut on ensisijainen koulutuksen toteuttaja ja on mainittu ensimmäisenä.

Yhtymähallitus päättää, että seuraavat kilpailutukset on tehtävä uudestaan koskemaan ainoastaan vuoden 2024 aloitettavia koulutuksia:

1. Johtamisen EAT lähitoteutuksena (140 opiskelijavuotta)
2. Lähiesimiestyön AT lähitoteutuksena (80 opiskelijavuotta)

Hyväksyttyjen kilpailutuksien opiskelijavuosiamäärä on vuosien 2024, 2025 ja 2026 aikana enintään 110 opiskelijavuotta. Yhteisarvoiltaan koulutukset ovat jokaisena vuotena enintään 228 300 euroa.

 

 

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Siiri Jumppanen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.05.