Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 29.08.2023/Pykälä 72


 

Novidan työelämäpalveluiden ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen koulutuksien kilpailuttaminen 2023

 

Yhtymähallitus 29.08.2023 § 72  

313/02.08.00/2023  

 

 

 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 29.9.2021 muutetulla ja 1.1.2022 voimaan tulevalla koulutuksen järjestämisluvalla myöntänyt kuntayhtymälle oikeuden antaa seuraavia ammattitutkintoja (AT) ja erikoisammattitutkintoja (EAT).

 

Ammattitutkinnot (AT):

Taideteollisuusalan at Isännöinnin at
Lähiesimiestyön at
Yrittäjyyden at
Liiketoiminnan at
Koneasennuksen ja kunnossapidon at
Sähkö- ja automaatioalan at
Talonrakennuksen at
Tekstiili- ja muotialan at
Tuotantotekniikan at
Maatalousalan at
Kasvatus- ja ohjausalan at
Kuljetusalan at

 

Erikoisammattitutkinnot (EAT):

Johtamisen ja yritysjohtamisen eat
Tuotannon esimiestyön eat
Tuotekehitystyön eat
Kasvatus- ja ohjausalan eat


Pedagogisen rehtorin johtamat työelämäpalvelut on tehnyt yhteistyötä eri toimijoiden kanssa johtamiseen ja yrittäjyyteen liittyvien ammatti- ja erikoisammattitutkintojen koulutuksien järjestämisessä.

 

Työelämäpalvelut on kilpailuttanut julkisen sektorin hankintayksiköille tarkoitetussa Cloudiassa vielä kuluvan vuoden 2023 syksyllä alkavaksi tutkinnoiksi Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon (40 opiskelijavuotta) ja Yrittäjyyden ammattitutkinnon (80 opiskelijavuotta) -koulutukset verkko-opetuksena.

 

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoon liittyvään tarjouspyyntöön saimme määräaikaan mennessä kaksi tarjousta, jotka tulivat AEL Amiedu Oy:ltä ja Työintoo Oy Intoo Koulutukselta. AEL Amiedun Oy:n tarjous oli 5200 € (alv 0 %)/opiskelijavuosi ja Työintoo Oy Intoo Koulutuksen 2150 € (alv 0 %)/opiskelijavuosi. Molemmat tarjouksen jättäneet yritykset täyttivät vaadittavat kriteerit.

 

Yrittäjyyden ammattitutkintoon liittyvään tarjouspyyntöön saimme määräaikaan mennessä vain yhden tarjouksen, joka tuli Työintoo Oy Intoo Koulutukselta ja oli hinnaltaan 1950 € (alv 0 %)/opiskelijavuosi. Työintoo Oy Intoo Koulutus täyttää asettamamme vähimmäisvaatimukset.

 

Kummankin kilpailutuksen alainen hankinta jää alle 400 000 euron, joten

kilpailutus voidaan suorittaa pienhankintana. Asian oikeellisuus ja kynnysarvot on varmistettu julkisten hankintojen neuvontayksiköstä Kuntaliitolta.

 

Esitettyjen vuoden 2023 lisähankintojen hankintojen

yhteisarvo on 242 000 euroa ja opiskelijavuosien yhteismäärä on 120.

Koska kilpailutuksen materiaalia on paljon, sitä ei asiakirjan

laajuudesta johtuen lähetetä hallituksen jäsenille pykälän liitteenä.

Tarjouspyyntöön ja tarjouksiin voi etukäteen tutustua johtavan rehtorin

työhuoneessa ennen kokousta osoitteessa Myllykyläntie 8 sekä

varsinaisessa kokouksessa.

 

Päätösehdotus Yhtymähallitus päättää hyväksyä seuraavat vuoden 2023 aloitettavat koulutustarjoukset:
1. Tuotekehitystyön erikoisammattitutkintokoulutuksen Työintoo Oy Intoo Koulutukselta hintaan 2 150 €/opiskelija (alv 0%), 40 opiskelijavuotta, yhteensä 86 000 €.
2. Yrittäjyyden ammattitutkintokoulutulksen Työintoo Oy Intoo Koulutukselta hintaan 1 950 €/opiskelija (alv 0%), 80 opiskelijavuotta, yhteensä 156 000 €.

 

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.