Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 11.04.2023/Pykälä 38


 

Kehityspäällikön viran täyttäminen

 

Yhtymähallitus 11.04.2023 § 38  

114/01.01.01/2023  

 

 

 

 

Yhtymähallitus on päättänyt kokouksessaan 29.11.2022 § 105 perustaa kehityspäällikön viran 1.8.2023 alkaen.

 

Kehityspäällikön viran hakuaika oli 1.2. - 20.2.2023. Tehtävän hakuilmoitus julkaistiin Kuntarekryn ja työvoimahallinnon nettisivuilla. Hakuaikana virkaa haki 24 henkilöä.

 

Kehityspäällikön viran kelpoisuusehdot ovat;

  1. yliopistossa suoritettu soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
  2. näyttöä yhteistyöstä työelämän ja elinkeinoelämän kanssa
  3. kokemus verkostoyhteistyöstä
  4. hyvä suomen kielen ja englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito

 

 Lisäksi eduksi katsotaan;

  1. julkisen hallinnon toiminnan tuntemus
  2. innovatiivisuus ja luovuus
  3. aikaisempi kokemus opetuksen kehittämistyöstä
  4. kokemus hanketyöstä ja kansainvälisestä yhteistyöstä

 

Hakijoista 12 henkilöä täytti kaikki kelpoisuusehdot.

 

Hakijoista viisi haastateltiin 7.3.2023 haastatteluryhmän toimesta. Haastatteluryhmään kuuluivat pedagoginen rehtori Petri Lähde, apulaisrehtori Juha Jokinen, apulaisrehtori Jouko Tevasaari, lukion rehtori Hannu Lahti ja talous- ja hallintojohtaja Jukka Haapala.

 

Hakemuksien ja haastattelujen perusteella hakijat KTM Jaana Mäkikalli ja KTM Paula Kairinen lähetettiin soveltuvuustestiin. Testauksen suoritti Eezy Personnel.

 

Soveltuvuustestausten tulosten analysoinnin jälkeen haastatteluryhmä  päätyi yksimieliseen ratkaisuun ja suositteli virkaan valittavaksi Paula Kairisen.

 

Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Virkaan valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) edellyttää, että tehtävään otettavan henkilön on ennen viran vastaanottamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain /505/2002 6§:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

 

Esityslistan liitteenä on virkaa hakeneiden henkilöiden hakemukset. Lisäksi liitteenä on hakijoista tehty  kooste kelpoisuusvaatimusten täyttymisestä (ansiovertailu). Soveltuvuustestien tulokset ovat salaisia ja nämä ovat yhtymähallituksen käytettävissä kokouksen aikana.

 

Hakijoiden ansiovertailu on tehty perustuslain 125 §:n 2 mom. edellyttämällä tavalla. Hallintolain 45§:n mukaan virantäyttöpäätös on perusteltava ilmoittamalla sen perusteena olevat pääasialliset tosiseikat sekä säännökset ja määräykset.

 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 § 1 momentin 29, 31 ja 32 kohtien perusteella virkahakemuksiin mahdollisesti sisältyvät tiedot hakijan terveydentilasta tai yhdistystoimintaan ja vapaa-ajanharrastustoimintaan osallistumisesta, perhe-elämästä tai muista niihin verrattavista henkilökohtaisista oloista ovat salassa pidettäviä. Julkisuuslain 23, 25 §§ ja tietosuojalain 35 §:n perusteella valtuutetut ja muut asianomaiset ovat salassa pidettävistä tiedoista vaitiolovelvollisia.

 

Päätösehdotus Yhtymähallitus päättää valita kehityspäällikön virkaan 1.8.2023 alkaen toistaiseksi KTM Paula Kairisen, 1. varasijalle KTM Jaana Mäkikallin.

Hakemuksen, haastattelujen ja soveltuvuustestin perusteella Paula Kairinen on hakijoista virkaan pätevin ja soveltuvin ja hän täyttää viran kelpoisuusvaatimukset.

 

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.