Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 11.04.2023/Pykälä 37


 

Johtavan rehtorin viran täyttäminen

 

Yhtymähallitus 11.04.2023 § 37  

113/01.01.01/2023  

 

 

 

 

Yhtymävaltuusto on kokouksessaan 13.12.2022 § 19 hyväksynyt uuden organisaatiomallin. Uusi organisaatio aloittaa 1.8.2023. Samaisessa kokouksessa yhtymävaltuusto päätti lakkauttaa kuntayhtymäjohtajan viran (KVTES) 1.8.2023 ja perustaa johtavan rehtorin viran (KVTES) 1.8.2023 alkaen toistaiseksi. Johtavan rehtorin tehtävät on luetteloitu uudessa 1.8.2023 voimaantulevassa hallintosäännössä.

 

Johtavan rehtorin viran hakuaika oli 1.2. - 20.2.2023. Tehtävän hakuilmoitus julkaistiin Kuntarekryn ja työvoimahallinnon nettisivuilla. Hakuaikana virkaa haki yhdeksän henkilöä.

 

Johtavan rehtorin viran kelpoisuusehdot ovat;

  1. yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto
  2. kokemus kunnallisen toisen asteen oppilaitoksen johtotehtävistä
  3. kunnallishallinnon tunteminen
  4. näyttöä verkostoissa toimimisesta
  5. opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen 1998/986 rehtorin ja ammatillisen koulutuksen tai lukion opettajan kelpoisuus
  6. kuntalain, ammatillisen koulutuksen lainsäädännön, lukiolain ja rahoituslain osaaminen
  7. näyttöä taloushallinnon osaamisesta
  8. opetusalan virka- ja työehtosopimuksen sekä kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen osaaminen

 

 Hakijoista kuusi henkilöä täytti kaikki kelpoisuusehdot.

 

Hakijoista neljä haastateltiin 6.3.2023 haastatteluryhmän toimesta. Haastatteluryhmään kuuluivat yhtymävaltuuston puheenjohtaja Eija Maikola, yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtaja Jari Alppiranta, yhtymähallituksen 2. varapuheenjohtaja Matti Kaurila, yhtymähallituksen puheenjohtaja Heikki Vainio, yhtymähallituksen varapuheenjohtaja Veikko Niittymaa ja talous- ja hallintojohtaja Jukka Haapala.

 

Hakemuksien ja haastattelujen perusteella hakijat YTM Teija Mielonen ja FM Petri Lähde lähetettiin soveltuvuustestiin. Testauksen suoritti Eezy Personnel.

 

Soveltuvuustestausten tulosten analysoinnin jälkeen haastatteluryhmä  päätyi yksimieliseen ratkaisuun ja suositteli, että virkaan valittaisiin Petri Lähde.

 

Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Virkaan valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) edellyttää, että tehtävään otettavan henkilön on ennen viran vastaanottamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain /505/2002 6§:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

 

Esityslistan liitteenä on virkaa hakeneiden henkilöiden hakemukset. Lisäksi liitteenä on hakijoista tehty  kooste kelpoisuusvaatimusten täyttymisestä (ansiovertailu). Soveltuvuustestien tulokset ovat salaisia ja nämä ovat yhtymähallituksen käytettävissä kokouksen aikana.

 

Hakijoiden ansiovertailu on tehty perustuslain 125 §:n 2 mom. edellyttämällä tavalla. Hallintolain 45§:n mukaan virantäyttöpäätös on perusteltava ilmoittamalla sen perusteena olevat pääasialliset tosiseikat sekä säännökset ja määräykset.

 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 § 1 momentin 29, 31 ja 32 kohtien perusteella virkahakemuksiin mahdollisesti sisältyvät tiedot hakijan terveydentilasta tai yhdistystoimintaan ja vapaa-ajanharrastustoimintaan osallistumisesta, perhe-elämästä tai muista niihin verrattavista henkilökohtaisista oloista ovat salassa pidettäviä. Julkisuuslain 23, 25 §§ ja tietosuojalain 35 §:n perusteella valtuutetut ja muut asianomaiset ovat salassa pidettävistä tiedoista vaitiolovelvollisia.

 

 

 

 

Päätösehdotus Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se päättää valita johtavan rehtorin virkaan 1.8.2023 alkaen toistaiseksi FM Petri Lähteen, ja valitsee 1. varasijalle YTM Teija Mielosen.

Hakemuksen, haastattelujen ja soveltuvuustestin perusteella Petri Lähde on hakijoista virkaan pätevin ja soveltuvin ja hän täyttää viran kelpoisuusvaatimukset.

 

 Teija Mielonen perui hakemuksensa johtavan rehtorin virkaan 6.4.2023. Ilmoitus saatiin sähköpostitse esityslistan julkaisun jälkeen.

 

 Vs. kuntayhtymäjohtaja muutti päätösehdotuksen muotoon:

 Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se päättää valita johtavan rehtorin virkaan 1.8.2023 alkaen toistaiseksi FM Petri Lähteen.

 

 Hakemusten, haastattelujen ja soveltuvuustestin perusteella Petri Lähde on hakijoista virkaan pätevin ja soveltuvin ja hän täyttää viran kelpoisuusvaatimukset.

 

 

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.