Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 11.04.2023/Pykälä 39


 

Opiskelupalvelupäällikön viran täyttäminen

 

Yhtymähallitus 11.04.2023 § 39  

115/01.01.01/2023  

 

 

 

 

Yhtymähallitus on päättänyt kokouksessaan 29.11.2022 § 105 perustaa opiskelupalvelupäällikön viran 1.8.2023 alkaen.

 

Opiskelupalvelupäällikön viran hakuaika oli 1.2. - 20.2.2023. Tehtävän hakuilmoitus julkaistiin Kuntarekryn ja työvoimahallinnon nettisivuilla. Hakuaikana virkaa haki 15 henkilöä.

 

Opiskelupalvelupäällikön viran kelpoisuusehdot ovat;

 1. soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
 2. opettajan pedagoginen pätevyys
 3. vähintään viiden vuoden kokemus opetustyöstä
 4. kokemusta esimiestyöstä
 5. Kurre/Primus osaaminen
 6. hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito

     

 Lisäksi eduksi katsotaan;

 1. aikaisempi kokemus vastaavista tehtävistä
 2. opinto-ohjaajan tai erityisopettajan pätevyys
 3. toisen asteen koulutuksen tuntemus
 4. opettajan vuosityöajan tuntemus
 5. tyydyttävä englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito

 

Hakijoista neljä henkilöä täytti kaikki kelpoisuusehdot.

 

Hakijoista neljä haastateltiin 8.3.2023 haastatteluryhmän toimesta. Haastatteluryhmään kuuluivat pedagoginen rehtori Petri Lähde, apulaisrehtori Juha Jokinen, apulaisrehtori Jouko Tevasaari, lukion rehtori Hannu Lahti ja talous- ja hallintojohtaja Jukka Haapala.

 

Hakemuksien ja haastattelujen perusteella hakija FM Sanni Kouki lähetettiin soveltuvuustestiin. Testauksen suoritti Eezy Personnel.

 

Soveltuvuustestausten tulosten analysoinnin jälkeen haastatteluryhmä  päätyi yksimieliseen ratkaisuun ja suositteli virkaan valittavaksi Sanni Koukia.

 

Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Virkaan valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) edellyttää, että tehtävään otettavan henkilön on ennen viran vastaanottamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain /505/2002 6§:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

 

Esityslistan liitteenä on virkaa hakeneiden henkilöiden hakemukset. Lisäksi liitteenä on hakijoista tehty  kooste kelpoisuusvaatimusten täyttymisestä (ansiovertailu). Soveltuvuustestien tulokset ovat salaisia ja nämä ovat yhtymähallituksen käytettävissä kokouksen aikana.

 

Hakijoiden ansiovertailu on tehty perustuslain 125 §:n 2 mom. edellyttämällä tavalla. Hallintolain 45§:n mukaan virantäyttöpäätös on perusteltava ilmoittamalla sen perusteena olevat pääasialliset tosiseikat sekä säännökset ja määräykset.

 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 § 1 momentin 29, 31 ja 32 kohtien perusteella virkahakemuksiin mahdollisesti sisältyvät tiedot hakijan terveydentilasta tai yhdistystoimintaan ja vapaa-ajanharrastustoimintaan osallistumisesta, perhe-elämästä tai muista niihin verrattavista henkilökohtaisista oloista ovat salassa pidettäviä. Julkisuuslain 23, 25 §§ ja tietosuojalain 35 §:n perusteella valtuutetut ja muut asianomaiset ovat salassa pidettävistä tiedoista vaitiolovelvollisia.

 

 

Päätösehdotus Yhtymähallitus päättää valita opiskelupalvelupäällikön virkaan 1.8.2023 alkaen toistaiseksi FM Sanni Koukin.

Hakemuksen, haastattelujen ja soveltuvuustestin perusteella Sanni Kouki on hakijoista virkaan pätevin ja soveltuvin ja hän täyttää viran kelpoisuusvaatimukset.

 

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen