Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 24.01.2023/Pykälä 4


Liite 2 Talousarvion 2023 täytäntöönpano-ohje liite 1.1

 

Talousarvion täytäntöönpano-ohje vuodelle 2023

 

Yhtymähallitus 24.01.2023 § 4  

158/02.02.00/2022  

 

 

 

 

Täytäntöönpano-ohjeiden lisäksi yhtymähallituksen tulee hyväksyä hankintarajat viranhaltijoille. Esitetyt hankintarajat vastaavat pääasiallisesti yhtymähallituksen päätöstä 25.1.2022 § 6 Talousarvion täytäntöönpano-ohje vuodelle 2022. Ainoastaan koulutuspäälliköiden hankintavaltuuksia on hieman laskettu. Hankintarajat koskevat 1.8.2023 alkaen myös uusia johtavan rehtorin ja ammatillisen opetuksen rehtorin virkoja.

 

Hallintosäännön 23 §:n mukaan yhtymähallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava yhtymähallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista yhtymähallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Yhtymähallitukselle ei tarvitse ilmoittaa seuraavista henkilöstöhallintoa koskevista päätöksistä:

- palvelussuhteen keskeytykset

- virkamatkamääräykset

- lyhyemmistä kuin kuuden (6) kuukauden palvelussuhteista päättäminen

- koulutus-, työharjoittelu- ja työssäoppimissopimukset

- opiskelijoita henkilöinä koskevat päätökset

 

Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa toimielimen tai viranhaltijan pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Ilmoitus tehdään sähköisesti yhtymähallituksen puheenjohtajalle ja esittelijälle. Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta yhtymähallituksen käsiteltäväksi.

 

Kuntayhtymän rahatoimesta vastaa kuntayhtymän hallintosäännön 54 §:n mukaan yhtymähallitus ja rahatoimen käytännön hoitamisesta talous- ja hallintojohtaja. Yhtymähallituksen tulee päättää laskujen hyväksymisoikeuksista. Hyväksymisoikeudet ovat olleet seuraavat:

 

Talous- ja hallintojohtajalla ja kuntayhtymäjohtajalla on hyväksymisoikeus kaikkiin kuntayhtymän laskuihin. Laskujen hyväksymisoikeus on omien vastuualueidensa osalta pedagogisella rehtorilla, lukion rehtorilla, apulaisrehtorilla, kiinteistöpäälliköllä, tietohallintopäälliköllä, koulutustarkastajalla ja koulutuspäälliköillä.

 

Vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohje on esityslistan liitteenä.

 

 

Päätösehdotus Yhtymähallitus antaa esityslistan liitteessä esitetyn mukaiset kuntayhtymän vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.  Laskujen hyväksymisoikeuden yhtymähallitus hyväksyy seuraavasti:

- kuntayhtymäjohtajalla (1.8.2023 alkaen johtavalla rehtorilla) ja talous- ja hallintojohtajalla on hyväksymisoikeus kaikkiin kuntayhtymän laskuihin
- laskujen hyväksymisoikeus omien vastuualueidensa osalta on pedagogisella rehtorilla, lukion rehtorilla, apulaisrehtoreilla (1.8.2023 alkaen ammatillisen opetuksen rehtoreilla), kiinteistöpäälliköllä, talouspäälliköllä, tietohallintopäälliköllä, koulutustarkastajalla ja koulutuspäälliköillä.

Hankintarajoiksi viranhaltijoille vuodelle 2023 yhtymähallitus hyväksyy:

Kuntayhtymäjohtaja (johtava rehtori)  90 000 euroa

Talous- ja hallintojohtaja    60 000 euroa

Pedagoginen rehtori    50 000 euroa

Lukion rehtori ja apulaisrehtorit (rehtorit)  30 000 euroa

Koulutustarkastaja   15 000 euroa

Tietohallintopäällikkö ja kiinteistöpäällikkö  15 000 euroa

Koulutuspäälliköt     9 000 euroa

Hankintarajojen euromäärät ovat arvonlisäverottomia hintoja.

 

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.