Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 24.01.2023/Pykälä 3 

Varainhoitovuoden 2023 opetus- ja kulttuuriministeriön varsinainen suoritepäätös koulutuskuntayhtymälle

 

Yhtymähallitus 24.01.2023 § 3  

157/02.05.01.01/2022  

 

 

 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 16.12.2022 päivätyllä ja 19.12. koulutuksen järjestäjälle saapuneella päätöksellä VN/29068/2022-OKM-137 päättänyt ammatillisen koulutuksen järjestäjille myönnetyistä tavoitteellisten opiskelijavuosien määristä ja perusrahoituksen harkinnanvaraisesta korotuksesta. Lisäksi ministeriö on vahvistanut vuodelle 2023 perusrahoituksen painokertoimen ja suoritteiden määrän. Ministeriön päätös on esityslistan liitteenä.

 

Tämä päätös on ns. vuoden 2023 varsinainen suoritepäätös, joka on tehty ehdolla, että eduskunta hyväksyy vuoden 2023 talousarvioesityksen tavoitteellisten opiskelijavuosien määriä koskevilta osin ehdotetussa muodossa. Varsinaisen suoritepäätöksen lisäksi ministeriö tulee vuoden 2023 aikana tekemään ns. ensimmäisen lisäsuoritepäätöksen toukokuussa ja ns. toisen lisäsuoritepäätöksen joulukuussa. Edellä mainitut suoritepäätökset tehdään koulutuksen järjestäjän tekemien hakemusten ja rahoituslaissa säädettyjen pykälien perusteella.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymälle varsinaisella suoritepäätöksellä rahoitusta yhteensä 19 811 982 euroa, mikä muodostuu seuraavasti.

 

  1. Perusrahoitusta tavoiteellisten opiskelijavuosien määrän 1879 ja profiilikertoimen 1,06498 perusteella yhteensä 13 002 381 euroa.

 

  1. Suoritusrahoitusta suoritettujen tutkintojen määrän 1010 ja tutkintojen ja tutkinnon osien painotetun yhteispistemäärän 136 749,0 perusteella yhteensä 4 534 797 euroa.

 

  1. Vaikuttavuusrahoitusta opiskelunsa aloittaneiden antaman palautteen painoteun pistemäärän perusteella 72 292 euroa, opiskelunsa päättäneiden antaman palautteen painotetun pistemäärän perusteella 348 278 euroa, työpaikkaohjaajien antaman palautteen painotetun pistemäärän perusteella 246 175 euroa ja työnantajille kohdistetun työpaikkakyselyn perusteella 76 169 euroa. Yhteensä vaikuttavuusrahoitusta myönnettiin 2 274 804 euroa.

 

Ministeriö tekemään päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen tyytymätön saa vaatia oikaisua kirjallisesti ministeriöltä kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan. Kuntayhtymä tytyy ministeriön päätökseen.

 

Päätösehdotus Yhtymähallitus merkitsee opetus- ja kulttuuriministeriön vuoden 2023 varsinaisen suoritepäätöksen tietoonsa saatetuksi.

 

Päätös Yhtymähallitus merkitsi tiedokseen.