Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 29.11.2022/Pykälä 101


Liite 2 Täyttölupaesitys median päätoiminen tuntiopettaja

 

Täyttölupaesitys media-alan ammatillisten aineiden päätoimisen tuntiopettajan tehtävään 1.1.2023 alkaen toistaiseksi

 

Yhtymähallitus 29.11.2022 § 101  

107/01.01.01/2022  

 

 

 

 

Pedagoginen rehtori on, saatuaan asiasta apulaisrehtorin esityksen, esittänyt kuntayhtymäjohtajalle media-alan ammatillisten aineiden päätoimisen tuntiopettajan palkkaamista 1.1.2023 alkaen toistaiseksi. Perusteluna on, että tuntiopettajuutta on pätevien hakijoiden puuttuessa jouduttu ketjuttamaan määräaikaisilla palvelussuhteilla.

 

Yhtymähallitus on 22.1.2013 § 6 päättänyt, että kuntayhtymän virkojen ja pal­ve­lus­suh­tei­den täyttämiseen pysyvästi tai yli 12 kuukauden määräajaksi tu­lee saada yhtymähallituksen täyttölupa.

 

Täyttöluvassa todetaan muun muassa tehtävänimike, palvelussuhteen laatu, tehtäväkohtainen palkka ja perustelut tehtävän täyttämistä varten.

 

Hallintosäännön 29 §:n mukaan pedagoginen rehtori ottaa toistaiseksi virkasuhteeseen otettavan päätoimisen tuntiopettajan.

 

Virkasuhteen kelpoisuusvaatimuksena on media-alan ammatillisten aineiden opettajan kelpoisuus. Kelpoisuusehdot on määrätty asetuksen 986/1998 13 § ja 17 § koskevien säännösten mukaan sekä asetuksen 1150/2017 13 §:n ja asetuksen 1133/2003 17 §:n mukaan.

 

Tehtävän hinnoittelutunnus on 4 11 07 00 1 ja tehtäväkohtainen palkka on 3552,60 euroa kuukaudessa sekä mahdollinen vuosisidonnainen lisä.

 

Talousarviossa on varattu määräraha tehtävän hoitamista varten. Tehtävä laitetaan julkiseen hakuun.

 

Pedagogisen rehtorin täyttölupaesitys on esityslistan liitteenä.

 

 

 

Päätösehdotus Yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan media-alan ammatillisten aineiden päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteelle 1.1.2023 alkaen toistaiseksi. Tehtävän hinnoittelutunnus on 4 11 07 00 1 ja tehtäväkohtainen palkka on 3552,60 euroa kuukaudessa sekä mahdollinen vuosisidonnainen lisä. Tehtävän kelpoisuusvaatimukset määräytyvät ammatillisten aineiden opettajan kelpoisuudesta annetun asetuksen mukaan.

 

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.