Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 29.11.2022/Pykälä 102


Liite 3 Täyttölupaesitys kielten tuntiopettaja ja kv-vastaava Lietoon

 

Täyttölupaesitys yhdistettyyn kielten tuntiopettajan ja Novidan kv-koordinaattorin tuntiopettajan tehtävään 1.1.2023 alkaen toistaiseksi

 

Yhtymähallitus 29.11.2022 § 102  

114/01.01.01/2022  

 

 

 

 

Yhtymähallitus on 22.1.2013 § 6 päättänyt, että kuntayhtymän virkojen ja palvelussuhteiden täyttämiseen pysyvästi tai yli 12 kuukauden määräajaksi tulee saada yhtymähallituksen täyttölupa.

 

Pedagoginen rehtori on, saatuaan asiasta apulaisrehtorin esityksen, esittänyt kuntayhtymäjohtajalle täyttölupaa englannin ja ruotsin kielen sekä Novidan kansainvälisen toiminnan koordinaattorin yhdistettyyn päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteeseen 1.1.2023 alkaen toistaiseksi.

 

Tehtävän palkkaus määräytyy Kunnallisen opetusalan virkaehtosopimuksen mukaisesti. Hinnoittelutunnus on 4 11 07 001 ja tehtäväkohtainen palkka on 3 552,60 euroa kuukaudessa sekä mahdollinen vuosisidonnainen lisä. Talousarviossa on määräraha tehtävää varten.

 

Tehtävän ja hinnoittelutunnuksen kelpoisuusvaatimuksena on englannin ja ruotsin kielen opettajan kelpoisuus, josta on säädetty A 986/1998 14 § 1 ja 3 mom. sekä 17 §:ssä.

 

Ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (673/2017) 2 §:ssä tarkoitettujen yhteisiin tutkinnon osiin kuuluvien osa-alueiden opetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon, johon sisältyvät vähintään 120 opintopisteen tai 55 opintoviikon laajuiset tai niitä vastaavat opinnot yhdessä opetettavassa osa-alueessa ja vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset tai niitä vastaavat opinnot muissa opetettavissa osa-alueissa tai joka on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon soveltuvassa koulutusohjelmassa.

 

Sen lisäksi edellytetään, että henkilö on suorittanut vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot.

 

Hallintosäännön 29 §:n mukaan pedagoginen rehtori ottaa toistaiseksi virkasuhteeseen otettavan tuntiopettajan.

 

Hallintosäännön 28 §:n mukaan virkasuhteen (tuntiopettaja) julistaa haettavaksi virkasuhteen ottamisesta päättävä viranomainen.

 

Laissa kunnallisesta viranhaltijasta (2003/304) 4 § säädetään julkisesta hakumenettelystä. Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä. Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 108 §:ssä säädetyllä tavalla. Viranhaltijalain 5 §:ssä todetaan, että sellaiseen virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset.

 

Virkasuhteen nykyinen määräaikainen hoitaja on tehtävään pätevä ja hänet on valittu määräaikaiseen tehtävään julkisen haun kautta 2.9.2021 alkaen. Tehtävä esitetään täytettäväksi kyseisellä henkilöllä.

 

Pedagogisen rehtorin esittämä täyttölupaesitys on esityslistan liitteenä.

 

 

 

Päätösehdotus Yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan yhdistettyyn englannin ja ruotsin kielen sekä Novidan kansainvälisen toiminnan koordinaattorin päätoimiseen tuntiopettajan tehtävään 1.1.2023 alkaen toistaiseksi. Hinnoittelutunnus on 4 11 07 001 ja tehtävän kelpoisuusehdot määräytyvät asetuksen 986/1998 14 §:n 1 ja 3 mom. sekä 17 §:n mukaan. Tehtävä täytetään talon sisältä kelpoisuusvaatimukset täyttävällä määräaikaisella henkilöllä.

 

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.