Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 27.09.2022/Pykälä 84


 

Kuntayhtymän organisaation kehittäminen 2023, toinen käsittely

 

Yhtymähallitus 27.09.2022 § 84  

2/00.01.02/2022  

 

 

 

 

Yhtymähallitus merkitsi 30.8.2022 kokouksessa § 76 tietoonsa saatetuksi kuntayhtymän organisaation kehittämistä valmistelleen virkamiestyöryhmän ehdotukset kolmesta eri vaihtoehdosta kuntayhtymän organisaatioksi 1.8.2023 alkaen. Kaikki kolme mallia tarjoavat hyvän vaihtoehdon kuntayhtymän organisaatioksi ja virkamiestyöryhmä valmisteli niitä tasavertaisina vaihtoehtoina ilman suositusjärjestystä.

 

Virkamiestyöryhmässä valmistellut organisaatiomallit on esitelty kuntayhtymän koko henkilökunnalle Teams-tilaisuudessa 29.8.2022. Esittelyn jälkeen henkilökunnalle lähetettiin sähköpostilla kysely, jossa jokaisella oli mahdollisuus kertoa henkilökohtainen mielipiteensä siitä, minkä mallin pohjalta haluaisi organisaatiota kehitettävän: A) nykyinen malli, b) nykyisestä mallista kehitetty malli ja C) matriisimalli. Kaikki kolme mallia olivat kyselyn liitteenä. Lisäksi henkilökunnalla oli mahdollisuus tehdä tarkentavia kysymyksiä malleista valmisteluryhmän jäsenille kyselyn aukioloajan. Kysely toteutettiin webropol-kyselynä ajalla 2.-9.9.2022 ja siihen vastattiin anonyymina. Kyselyyn vastasi yhteensä 98 ihmistä (N  264). Vastausprosentti oli n. 37. Eniten kannatusta sai vaihtoehto B, n. 55 % vastaajista. Vaihtoehtoa A kannatti n. 19 % ja vainhtoehtoa C n. 26 % vastaajista. Esityslistan liitteenä on kyselyn tulokset.

 

Mikäli yhtymähallitus päättää jatkaa valmistelua nykyisestä organisaatosta poikkeavan mallin pohjalta, edellyttää tämä oleellisia muutoksia myös nykyiseen, 1.1.2017 voimaan astuneeseen hallintosääntöön. Koulutuskuntayhtymän 1.6.2016 voimaan astuneen perussopimuksen 13 §:n mukaan valtuuston tehtävänä on vahvistaa kuntayhtymän säännöt. Yhtymävaltuusto kokoontuu seuraavan kerran 13.12 2022. Jos hallintosääntöön edellytetään muutoksia, asettaa kuntayhtymäjohtaja työryhmän valmistelemaan yhtymähallituksen lokakuun kokoukseen hallintosääntömallin.

 

Päätösehdotus Yhtymähallitus päättää, minkä organisaatiomallin A, B tai C pohjalta organisaation valmistelua jatketaan kuntayhtymäjohtajan asettamassa virkamiestyöryhmässä. Valmistelun aikana virkamiestyöryhmän tulee kuulla yhtymähallituksen ja yhtymävaltuuston puheenjohtajistoa sekä pääluottamusmiehiä. Yhtymähallitus päättää kuntayhtymän organisaatiomallista lokakuun kokouksessa.

 

Pykälän käsittelyn aikana kuntayhtymäjohtaja Antti Virtanen muutti päätösehdotustaan seuraavaan muotoon:

 

Yhtymähallitus päättää, että organisaation valmistelua jatketaan mallin B pohjalta kuntayhtymäjohtajan asettamassa virkamiestyöryhmässä. Valmistelun aikana virkamiestyöryhmän tulee kuulla yhtymähallituksen ja yhtymävaltuuston puheenjohtajistoa sekä pääluottamusmiehiä. Yhtymähallitus päättää kuntayhtymän organisaatiomallista lokakuun kokouksessa.

 

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Todettiin, että turvallisuusnäkökohdat otetaan huomioon mallissa B.