Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 27.09.2022/Pykälä 83 

Ammatillisen koulutuksen opiskelijavuodet ja lukion opiskelijamäärä

 

Yhtymähallitus 27.09.2022 § 83  

1/08.00.00/2022  

 

 

 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 29.9.2021 päättänyt Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvan muutoksista 1.1.2022 alkaen. Kuntayhtymän opiskelijavuosien vähimmäismäärä on 1604. Tälle opiskelijavuosien määrälle valtio on sitoutunut perusrahoituksen maksamiseen. Jos opiskelijavuosien määrä ylittyy eikä koulutuksen järjestäjä ole hakenut siihen muutosta, jäävät ylimenevät kustannukset koulutuksen järjestäjän kustannettaviksi ilman valtionosuutta. Jos tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä jää jatkuvasti alle ministeriön myöntämän määrän, tarkennetaan sitä seuraavassa päätöksessä alaspäin.

 

Koulutuksen järjestämisluvan perusteella Novida voi tarjota kahdeksalla koulutusalalla 30 ammatillista perustutkintoa, 13 ammattitutkintoa (AT) ja neljä erikoisammattitutkintoa (EAT). Tällä hetkellä Novida tarjoaa kahdeksalla opintoalalla 15 perustutkintoa sekä tarpeen mukaan järjestämisluvassa määrättyjä ammatti- ja erikoisammattitutkintoja.

 

Opiskelijavuosimäärä vaikuttaa koulutuksen järjestäjän saamaan perusrahoitukseen. Yksi opiskelijavuosi voi muodostua esimerkiksi yhdestä perustutkintoa suorittavasta henkilöstä tai useammasta henkilöstä, jotka suorittavat tutkinnon osaa/osia tai muuta opiskelijavuotta lyhyempää koulutusta.

 

Kuntayhtymän hakemuksesta opetus- ja kulttuuriministeriö on 21.12.2021 päättänyt vuoden 2022 suoritepäätöksessä, että kuntayhtymän tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä on 1871, josta työvoimakoulutukseen 30 ja lähihoitajakoulutuksen lisäkohdennukseen 26 opiskelijavuotta. Suoritepäätöksessä järjestämisluvan yli menevä opiskelijavuosikohdennus 267 opiskelijavuotta perustuu rahoituslaissa ministeriölle annettuun harkintavaltaan. Harkinnassa on huomioitu muun muassa alueen koulutustarve sekä järjestäjien koulutustarjonta. Tutkintojen määräksi OKM on arvioinut 822.

 

Tavoitteellisia opiskelijavuosia painotetaan kunkin järjestäjän kustannustekijät (tutkinnon ja koulutuksen kustannusryhmä, tutkintotyyppi, erityisopetus, majoitus, työvoimakoulutus, henkilöstökoulutus, vankilaopetus) huomioon ottavalla profiilikertoimella. Näin saadaan järjestäjän painotettujen tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä. OKM on arvioinut kuntayhtymän painotetuiksi tavoitteellisiksi opiskelijavuosiksi 1929,1.Tavoitteellisten opiskelijavuosien mukainen rahoitus määräytyy järjestäjän painotettujen tavoitteellisten opiskelijavuosien suhteellisen osuuden perusteella.

 

Novidan ammatillisen koulutuksen rehtoreiden tekemän arvion mukaan vuoden 2022 Novidan ammatillisen koulutuksen opiskelijavuosien yhteismäärä on 1971,47, joka muodostuu 1.1.-15.8.2022 välisen ajan toteutuneista opiskelijavuosista sekä loppuvuodelle arvioiduista opiskelijavuosista. Vuoden 2022 alusta toteutuneet opiskelijavuodet koostuvat koulutusalojen perustutkinnoista 785,16, omien alojemme järjestämistä kokonaisista oppisopimuskoulutuksista 33,11, työvoimakoulutuksista 9,18 sekä AT ja EAT koulutuksista 215 opiskelijavuotta sekä Novidan oppisopimustoimiston kautta järjestetyistä koulutuksista 150 opiskelijavuotta.

 

Lukion rahoitusta ei ole opiskelijamäärän perusteella rajoitettu.

Vuodesta 2021 alkaen koulutuksen järjestäjän antamia tietoja opiskelijamääristä ei enää ole erikseen kirjallisesti toimitettu valtionosuusviranomaiselle ja lukiokoulutuksen järjestäjien tiedot ovat siirtyneet KOSKI-tietovarantoon, josta valtionosuusviranomainen hakee tiedot. (KOSKI-tietovaranto on perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen valtakunnallinen tietovaranto ja opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelu).

 

OKM on 11.11.2021 (VN/28677/2021) päättänyt Novidan lukion nuorten opetussuunnitelman vuoden 2022 opiskelijakohtaiseksi yksikköhinnaksi 6768,10 € ja arvioinut opiskelijamääräksi 204. OKM seuraa KOSKI-tietovarannosta lukion opiskelijamäärässä tapahtuvia vuotuisia muutoksia tammikuun ja syyskuun perusteella ja korjaa kalenterivuoden rahoitusta näiden tietojen mukaisesti. Valtion kokonaisrahoitus Novidan lukiolle heinäkuun 26.7.2022 OKM:n päätöksen mukaan on 1.408.329 euroa, mikä perustuu nuorten opetussuunnitelman mukaan opiskelevaan 208 opiskelijaan. Lukion opiskelijamäärä 6.9.2022 on 207.

 

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän saama valtionosuus (ammatillinen ja lukio) vuodelle 2022 on yhteensä 19975426,00 euroa. Tämä on n. 350000,00 euroa enemmän kuin vuonna 2021.

 

Kuntayhtymän pedagoginen rehtori on laatinut mahdollisimman tarkan arvion Novidan opiskelijavuosimäärästä vuodelle 2022. Yhteenveto on esityslistan liitteenä. Esityslistan liitteenä on myös ministeriön päätös järjestämisluvan muutoksesta 1.1.2022 alkaen sekä lukiokoulutuksen järjestämislupa.

 

 

 

Päätösehdotus Yhtymähallitus merkitsee tiedokseen saaduksi Novidan ammattiopiston arvioidun opiskelijavuosimäärän ja lukio arvioidun opiskelijamäärän 2022.

 

Päätös Yhtymähallitus merkitsi tiedokseen.