Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 27.09.2022/Pykälä 85


Liite 4 Täyttölupa Opintosihteeri nro 2 Uki

 

Täyttölupa opintosihteerin tehtävään 31.10.2022 alkaen toistaiseksi

 

Yhtymähallitus 27.09.2022 § 85  

3/01.01.01/2022  

 

 

 

 

Yhtymähallitus on 22.1.2013 § 6 päättänyt, että kuntayhtymän virkojen ja pal­ve­lus­suh­tei­den täyttämiseen pysyvästi tai yli 12 kuukauden määräajaksi tu­lee saada yhtymähallituksen täyttölupa.

 

Täyttöluvassa todetaan muun muassa tehtävänimike, palvelussuhteen laatu, tehtäväkohtainen palkka ja perustelut tehtävän täyttämistä varten. 

 

Hallintosäännön 29 §:n mukaan talous- ja hallintojohtaja ottaa alaisensa tukipalveluhenkilöstön.

 

Uudenkaupungin toimipaikan opintosihteerin tehtävä vapautuu kun nykyisen opintosihteeri jää eläkkeelle 31.1.2023. Opintosihteerin viimeinen työssäolopäivä on todennäköisesti 9.11.2022, jonka jälkeen hän jää vuosilomalle. Käyttämättömiä vuosilomapäiviä, lomarahavapaata sekä kertyviä vuosilomapäiviä on 12.9.2022 yhteensä 57.

 

Uuden opintosihteerin tehtävään perehdyttämiseen osallistuvat Novidan opintosihteerit ja sekä taloustoimiston henkilökunta.

 

Työsopimuslaissa ei ole määräyksiä työsuhteisen henkilön valintaprosessista. Kunnallisen viranhaltijalain määräykset virkavalinnasta, kuten esimerkiksi vaatimus julkisesta hakumenettelystä, eivät koske työsuhteeseen ottamista. Lainsäädännön näkökulmasta työnantaja voi siten käyttää esimerkiksi sisäistä hakua, valita henkilön ilman erillistä hakua tai käyttää valintaprosessissa julkista, avointa hakumenettelyä. Rekrytointimenettelyä ohjaavat muun muassa työantajan omat rekrytointiohjeet ja hallintosäännön määräykset työsuhteisten palkkaamisesta. Opintosihteerin palvelussuhde ehdotetaan täytettävän julkisella, avoimella haulla.

 

Talousarviossa on määräraha tehtävän palkkausta varten. Työsuhteen osittaiseen päällekkäiseen palkkaukseen ei ole talousarviossa varauduttu. Tehtävän päällekkäisestä hoitamisesta aiheutuvat palkkakustannukset tullaan huomioimaan osavuosisuunnitelma 3:ssa siten, että siitä ei aiheudu lisäkustannuksia hyväksyttyyn talousarvioon. Päällekkäisyyden lopulliseen pituuteen vaikuttaa myös valittavan henkilön mahdollinen irtisanoutumisaika hänen nykyisestä tehtävästänsä.

 

Talous- ja hallintojohtajan täyttölupaesitys on esityslistan liitteenä.

 

 

 

Päätösehdotus Yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan 31.10.2022 alkaen opintosihteerin toistaiseksi voimassa olevalle palvelussuhteelle. Tehtävän hinnoittelutunnus on 01TOI060 ja tehtäväkohtainen palkka on 2 328,63 euroa kuukaudessa. Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva vähintään toisen asteen tutkinto. Tehtävä laitetaan julkiseen hakuun. Soveltuva korkeakoulututkinto ja aikaisempi kokemus opintosihteerin tehtävistä katsotaan eduksi.

 

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.