Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 26.09.2023/Pykälä 91 

Täyttölupa rakennusalan ammatillisen ohjaajan tehtävään 1.1.2024 alkaen

 

Yhtymähallitus 26.09.2023 § 91  

352/00.02.01/2023  

 

 

 

 

Yhtymähallitus on 22.1.2013 § 6 päättänyt, että kuntayhtymän virkojen ja palvelussuhteiden täyttämiseen pysyvästi tai yli 12 kuukauden määräajaksi tulee saada yhtymähallituksen täyttölupa.

 

Täyttöluvassa todetaan muun muassa tehtävänimike, palvelussuhteen laatu, tehtäväkohtainen palkka ja perustelut tehtävän täyttämistä varten.

 

Hallintosäännön 15 §:n mukaan rehtori valitsee toistaiseksi otettavan ammatillisen ohjaajan.

 

Uudenkaupungin toimipaikan rakennusalan opiskelijamäärä on pitkään pysynyt hyvänä ja erityisen tuen opiskelijoita on 13% opiskelijoista.

 

Tehtävän hinnoittelutunnus on 08PER070 ja tehtäväkohtainen palkka on

2 448,63 euroa kuukaudessa. Kelpoisuusehtona on rakennusalan perustutkinto sekä hyvä alan työkokemus.

 

Työsopimuslaissa ei ole määräyksiä työsuhteisen henkilön valintaprosessista. Kunnallisen viranhaltijalain määräykset virkavalinnasta, kuten esimerkiksi vaatimus julkisesta hakumenettelystä, eivät koske työsuhteeseen ottamista. Lainsäädännön näkökulmasta työnantaja voi siten käyttää esimerkiksi sisäistä hakua, valita henkilön ilman erillistä hakua tai käyttää valintaprosessissa julkista, avointa hakumenettelyä. Rekrytointimenettelyä ohjaavat muun muassa työantajan omat rekrytointiohjeet ja hallintosäännön määräykset työsuhteisten palkkaamisesta.

 

Uudenkaupungin rakennusalan ammatillisen ohjaajan palvelussuhde ehdotetaan täytettävän kuntayhtymän määräaikaisessa palveluksessa olevalla henkilöllä 1.1.2024 alkaen. Ko. henkilö on toiminut Novidassa vuodesta 2018 lähtien.

 

Talousarviossa on määräraha tehtävän palkkausta varten.

 

Rehtorin täyttölupaesitys on esityslistan liitteenä.

 

 

 

 

Päätösehdotus Yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan 1.1.2024 alkaen Uudenkaupungin toimipaikan rakennusalan ammatillisen ohjaajan toistaiseksi voimassa olevalle palvelussuhteelle. Tehtävän hinnoittelutunnus on 08PER070 ja tehtäväkohtainen palkka on 2 448,63 euroa kuukaudessa. Tehtävä täytetään pitkään kuntayhtymän määräaikaisessa palveluksessa olleella henkilöllä.

 

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.