Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 26.09.2023/Pykälä 92


Liite 5 täyttölupaesitys sähkön tuntiopettaja Uki 8.1.2024 alk

 

Täyttölupa sähkö- ja automaatioalan tuntiopettajan tehtävään

 

Yhtymähallitus 26.09.2023 § 92  

362/00.02.01/2023  

 

 

 

Yhtymähallitus on 22.1.2013 § 6 päättänyt, että kuntayhtymän virkojen ja palvelussuhteiden täyttämiseen pysyvästi tai yli 12 kuukauden määräajaksi tulee saada yhtymähallituksen täyttölupa.

 

Täyttöluvassa todetaan muun muassa tehtävänimike, palvelussuhteen laatu, tehtäväkohtainen palkka ja perustelut tehtävän täyttämistä varten.

 

Hallintosäännön 15 §:n mukaan rehtori valitsee toistaiseksi otettavat lehtorit ja päätoimiset tuntiopettajat.

 

Hallintosäännön 28 §:n mukaan virkasuhteen (tuntiopettaja) julistaa haettavaksi virkasuhteen ottamisesta päättävä viranomainen.

 

Uudenkaupungin toimipaikassa on sähköalalla kolme opetusryhmää. Nykyisistä sähköalan opettajista toinen tekee 60 %:sta työaikaa ja toinen on palkattu määräaikaisena vuoden 2023 loppuun saakka. Pyrkimyksenä on saada sähkö- ja automaatioalalle pidempiaikainen ratkaisu, jossa haetaan alalle sitoutunutta kehittäjäopettajaa.

 

Tehtävän hinnoittelutunnus on 4 11 07 002 ja tehtäväkohtainen palkka on

3 205,06 euroa kuukaudessa. Kelpoisuusehtoina ovat sähkö- ja automaatioalan päätoimisen tuntiopettajan kelpoisuus, asetus 986/1998 (muutettu 1168/2010) ammatillisen opintojen opettajaa koskevien koskevien 13 §:n ja 17 §:n säännösten mukaisen kelpoisuus.

 

Uudenkaupungin sähkö- ja automaatioalan päätoimisen tuntiopettajan virkasuhde ehdotetaan täytettävän avoimella haulla 8.1.2024 alkaen.

 

Talousarviossa on määräraha tehtävän palkkausta varten.

 

Rehtorin täyttölupaesitys on esityslistan liitteenä.

 

 

 

 

Päätösehdotus Yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan 8.1.2024 alkaen sähkö- ja automaatioalan päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteeseen toistaiseksi. Virka laitetaan julkiseen hakuun. Tehtävän hinnoittelutunnus on
4 11 07 002, tehtäväkohtainen palkka on 3 205,06 euroa kuukaudessa ja siinä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

 

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.