Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 30.05.2023/Pykälä 59


 

Koulutuspäällikön viran täyttäminen, Loimaa (3/3)

 

Yhtymähallitus 30.05.2023 § 59  

131/01.01.01/2023  

 

 

 

 

Yhtymähallitus on päättänyt kokouksessaan 29.11.2022 § 105 perustaa kuusi ammatillisen koulutuksen koulutuspäällikön virkaa 1.8.2023 alkaen.

Ensimmäisessä haussa neljä virkaa täytettiin ja kahden koulutuspäällikköviran täyttämiseksi käynnistettiin uusi hakuprosessi.

 

Loimaan toimipisteen koulutuspäällikön viran hakuaika oli 26.4. - 10.5.2023. Tehtävän hakuilmoitus julkaistiin Kuntarekryn ja työvoimahallinnon nettisivuilla. Hakuaikana virkaan haki 8 henkilöä.

Hakijoista osa haki kumpaakin avoinna olevaa koulutuspäällikön virkaa.

 

 

Koulutuspäällikön viran kelpoisuusehdot ovat;

 1. soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
 2. vähintään viiden vuoden kokemus opetustyöstä
 3. näyttöä menestyksellisestä henkilöjohtamisesta
 4. opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen 1998/986 ammatillisen koulutuksen opettajan kelpoisuus
 5. osaa laatia opettajien työjärjestykset esim. Kurre-ohjelmalla
 6. kokemusta talousasioiden osaamisesta
 7. opettajan vuosityöajan tuntemus.

 

 Lisäksi eduksi katsotaan;

 1. aikaisempi kokemus vastaavasta tehtävästä
 2. esimieskoulutus
 3. opetushallinnon tutkinto
 4. tyydyttävä englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

 

Hakijoista 6 henkilöä täytti kaikki kelpoisuusehdot.

 

Hakijoista 4 haastateltiin 12.5 ja 17.5 haastatteluryhmän toimesta. Haastatteluryhmään kuuluivat pedagoginen rehtori Petri Lähde, koulutuspäällikkö Timo Kulmala, apulaisrehtori Jouko Tevasaari, lukion rehtori Hannu Lahti ja talous- ja hallintojohtaja Jukka Haapala.

 

Hakemuksien ja haastattelujen perusteella hakijat tradenomi YAMK Riitta Mäki, kasvatustieteen maisteri Pauli Karihtala, kasvatustieteen maisteri Jaana Heikkilä ja Master of Health Care YAMK Kirsi Siira lähetettiin soveltuvuustestiin. Testauksen suoritti Eezy Personnel.

 

Soveltuvuustestausten tulosten purkutilaisuus on yhtymähallituksen kokouspäivän aamuna. Esitys virkaan valittavasta ja varalle valittavasta annetaan kokouksessa.

 

Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Virkaan valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) edellyttää, että tehtävään otettavan henkilön on ennen viran vastaanottamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain /505/2002 6§:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

 

Esityslistan liitteenä on virkaa hakeneiden henkilöiden hakemukset. Lisäksi liitteenä on hakijoista tehty  kooste kelpoisuusvaatimusten täyttymisestä (ansiovertailu). Soveltuvuustestien tulokset ovat salaisia ja nämä ovat yhtymähallituksen käytettävissä kokouksen aikana.

 

Hakijoiden ansiovertailu on tehty perustuslain 125 §:n 2 mom. edellyttämällä tavalla. Hallintolain 45§:n mukaan virantäyttöpäätös on perusteltava ilmoittamalla sen perusteena olevat pääasialliset tosiseikat sekä säännökset ja määräykset.

 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 § 1 momentin 29, 31 ja 32 kohtien perusteella virkahakemuksiin mahdollisesti sisältyvät tiedot hakijan terveydentilasta tai yhdistystoimintaan ja vapaa-ajanharrastustoimintaan osallistumisesta, perhe-elämästä tai muista niihin verrattavista henkilökohtaisista oloista ovat salassa pidettäviä. Julkisuuslain 23, 25 §§ ja tietosuojalain 35 §:n perusteella valtuutetut ja muut asianomaiset ovat salassa pidettävistä tiedoista vaitiolovelvollisia.

 

 

 

 

Päätösehdotus Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

 

Vs. kuntayhtymäjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää valita koulutuspäällikön virkaan (Loimaa) 1.8.2023 alkaen toistaiseksi tradenomi YMK Riitta Mäen, ja 1. varasijalle Master of Healt Care YAMK Kirsi Siiran.

Hakemuksen, haastattelujen ja soveltuvuustestin perusteella Riitta Mäki on virkaan pätevä ja soveltuva ja hän täyttää viran kelpoisuusvaatimukset.

 

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.