Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 02.05.2023/Pykälä 23


 

Vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

 

Tarkastuslautakunta 02.05.2023 § 23  

145/00.03.01/2023  

 

 

 

 

Kuntalain 113 §:n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka tarkastuslautakunnan on tarkastettava toukokuun loppuun mennessä ja saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

 

Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan/kuntayhtymän, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös.

 

Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.

 

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset.

 

Tilintarkastajan on tilintarkastuskertomuksessa esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Hyväksyessään tilinpäätöksen yhtymävaltuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

 

Lounais-Suomen koulutus Oy:n liikevaihdoksi vuodelle 2022 muodostui 55 080,58 euroa (ed. vuosi 11 445,72 €) Kuntayhtymä laati konsernitilinpäätöksen vuodelta 2022. Osakeyhtiöstä on erikseen tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman.

 

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on

1) saattaa tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2022 yhtymävaltuustolle tiedoksi ja

2) tehdä yhtymävaltuustolle esitys siitä, että voidaanko vuoden 2022 tilinpäätös hyväksyä ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myöntää vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2022.

 

Vuoden 2022 tilintarkastuskertomus lähetetään tarkastuslautakunnalle heti sen valmistuttua.

 

Päätösehdotus Ehdotus annetaan kokouksessa.

 

Päätös Tarkastuslautakunta päätti saattaa tilintarkastuskertomuksen yhtymävaltuustolle tiedoksi ja esittää, että vuoden 2022 tilinpäätös hvyäksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.