Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 25.04.2023/Pykälä 50


Liite 1 Täyttölupa liiketoiminta-alan tuntiopettaja Uki

 

Täyttölupa liiketoiminta-alan päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteeseen 1.8.2023 alkaen toistaiseksi

 

Yhtymähallitus 25.04.2023 § 50  

135/01.01.01/2023  

 

 

 

 

Yhtymähallitus on 22.1.2013 § 6 päättänyt, että kuntayhtymän virkojen ja palvelussuhteiden täyttämiseen pysyvästi tai yli 12 kuukauden määräajaksi tulee saada yhtymähallituksen täyttölupa.

 

Pedagoginen rehtori on, saatuaan asiasta apulaisrehtorin esityksen, esittänyt vs. kuntayhtymäjohtajalle täyttölupaa liiketoiminta-alan päätoimisen tuntiopettajan virkaan 1.8.2023 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ensisijainen sijoituspaikka on Uudenkaupungin toimipaikka. Vakituinen liiketoiminta-alan ammatillinen opettaja jää eläkkeelle 1.8.2023 alkaen.

 

Tehtävän palkkaus määräytyy Kunnallisen opetusalan virkaehto-sopimuksen mukaisesti. Hinnoittelutunnus on 4 11 07 001 tai 4 11 07 00 2 ja tehtäväkohtainen palkka on ilman vuosisidonnaista lisää 3552,60 tai 3093,65 euroa kuukaudessa riippuen valittavan henkilön korkeakoulututkinnosta. Talousarviossa on määräraha tehtävää varten.

 

Tehtävän kelpoisuusvaatimukset; asetus 986/1998 mukainen ammatillisten tutkinnon osien kelpoisuus; ammatillisen opintojen opettajaa koskevien 13§:n ja 17§:n säännösten mukaan.

 

Hallintosäännön 29 §:n mukaan pedagoginen rehtori ottaa toistaiseksi virkasuhteeseen otettavan tuntiopettajan.

 

Hallintosäännön 28 §:n mukaan virkasuhteen (tuntiopettaja) julistaa haettavaksi virkasuhteen ottamisesta päättävä viranomainen.

 

 

Pedagogisen rehtorin esittämä täyttölupaesitys on esityslistan liitteenä.

 

 

 

Päätösehdotus Yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan 1.8.2023 alkaen ammatillisen liiketoiminta-alan päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteeseen toistaiseksi. Virka laitetaan julkiseen hakuun.

 

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.