Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 25.04.2023/Pykälä 51


Liite 2 Osavuosisuunnitelma 1 vuodelle 2023

 

Osavuosisuunnitelma 1/2023

 

Yhtymähallitus 25.04.2023 § 51  

136/02.02.04/2023  

 

 

 

 

Hallintosäännön 47 §:n 1 kohdan mukaan yhtymävaltuusto hyväksyy talousarviossa vastuualueille sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden

edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä kuntayhtymän investointisuunnitelman sekä kuntayhtymäkonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai nettomääräisenä.

 

Hallintosäännön 47 §:n 2 kohdan mukaan yhtymähallitus hyväksyy

suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet sekä talousarvioon

perustuvat käyttösuunnitelmat ja investointisuunnitelmaan perustuvat

investointi kohteet.

 

Hallintosäännön 51 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on

esitettävä yhtymävaltuustolle siten, että yhtymävaltuusto ehtii käsitellä muutos ehdotukset talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa.

 

Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus

toiminnan tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Toiminnan tavoitteiden tai tuloarvion muutos esityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutukset määrärahoihin.

 

Yhtymävaltuusto on hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion 13.12.2022

§ 100. Yhtymähallitus on 24.1.2022 § 4 hyväksynyt vuotta 2023 koskevan täytäntöönpano-ohjeen.

 

Osavuosisuunnitelma 1 mukaan toimintatuotot ovat 23 775 200 euroa eli 2 364 500 euroa suuremmat kuin talousarviossa. Toimintakulut ovat 20 700 200 euroa, joka on 991 100 euroa suuremmat kuin talousarviossa. Osavuosisuunnitelma 1 näyttää ylijäämää 1 727 800 euroa kun talousarvion ylijäämä oli 385 600 euroa. Päätös valtionosuuksista tuli joulukuussa vasta talousarvion hyväksymisen jälkeen.

 

Valtionosuus on lopullinen, ei kä siihen nykyjärjestelmässä ole takaisinperintää. Valtionosuus on kuntayhtymälle yleiskatteellinen tuloerä.

 

Talousarviovuoden aikana on erillisrahahakuja kuten strategiarahoitus, lisämäärärahat opetukseen ja ohjaukseen, ammatillisen koulutuksen ja lukio kou lu tuk sen valtionavustukset ja erityisavustukset. Päätökset erillisrahahauista saadaan talousarviovuoden aikana.

 

Talousarvio on sitova valtuustoon nähden tasoilla:

- kuntayhtymän yhteiset

- opetus

- rahoitus

- rakennusinvestoinnit

- irtaimistoinvestoinnit

 

Osavuosisuunnitelmasta näkyy myös maaliskuun talousarvion toteutuma.

 

 

Opintoaloja koskevien osastojen toteutuma maaliskuulta:

 

Osasto   Ylijäämä/Alijäämä  Menojen tot.%

Myllykyläntie  163 991    22,6

Turuntie   105 785    24,3

Lieto   201 173    26,2

Hämeentie   122 943    24,1

Uusikaupunki  329 060    26,5

Työelämäpalvelut  -277 259    26,0

Oppisopimus  15 019    15,7

Lukio   -6 257    24,8

 

Työelämäpalveluiden tulos ei ole suoraan "lukukelpoinen" raportilta, vaan pitää ottaa huomioon tänne kirjatun/käytetyn lisämäärärahan vaikutus. Osastoa käytetään teknisenä apuna lisämäärärahojen kirjauksissa.

 

Päätösehdotus Yhtymähallitus hyväksyy talousarvion käyttötalouteen esitetyt muutokset ja esittää edelleen yhtymävaltuustolle seuraavia
määrärahamuutoksia:
- kuntayhtymän toimintatuottoihin 2 364 500 euron lisäyksen ja toimintakuluihin 991 100 euron lisäyksen

Yhtymähallitus hyväksyy tässä vaiheessa investointeihin muutokset, joiden mukaan rakennusinvestointien määrärahoja vähennetään 99 000 €. Irtaimistoinvestointimäärärahoihin ei tehdä muutoksia.

 

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.