Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 25.04.2023/Pykälä 44


 

Rehtorin viran täyttäminen, Loimaa

 

Yhtymähallitus 25.04.2023 § 44  

127/01.01.01/2023  

 

 

 

 

Yhtymävaltuusto on kokouksessaan 13.12.2022 § 19 hyväksynyt uuden organisaatiomallin. Uusi organisaatio aloittaa 1.8.2023. Yhtymähallitus on päättänyt lakkauttaa kokouksessaan 29.11.2022 § 105 kaksi apulaisrehtorin virkaa (OVTES, ammatillinen koulutus) 1.8.2023 alkaen ja perustaa kaksi rehtorin virkaa (OVTES, ammatillinen koulutus) 1.8.2023 alkaen toistaiseksi. 

 

Rehtorin viran hakuaika oli 1.2. - 20.2.2023. Tehtävän hakuilmoitus julkaistiin Kuntarekryn ja työvoimahallinnon nettisivuilla. Hakuaikana virkaa haki yhdeksän henkilöä.

 

Rehtorin viran kelpoisuusehdot ovat;

  1. soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
  2. näyttöä hyvästä esimistyöstä
  3. elinkeino- ja työelämän tuntemus
  4. opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen 1998/986 rehorin ja ammatillisen opettajan kelpoisuus
  5. näyttöä taloushallinnon osaamisesta
  6. opetusalan virka- ja työehtosopimuksen osaaminen

 

LIsäksi hakijalle katsottiin eduksi aikaisempi kokemus rehtorin työstä.             

 Hakijoista neljä henkilöä täytti kaikki kelpoisuusehdot.

 

Hakijoista kuusi henkilöä haastateltiin 10.3.2023 ja 14.3.2023 haastatteluryhmän toimesta. Haastatteluryhmään kuuluivat yhtymävaltuuston puheenjohtaja Eija Maikola, yhtymähallituksen puheenjohtaja Heikki Vainio, yhtymähallituksen varapuheenjohtaja Veikko Niittymaa, apulaisrehtori Jouko Tevasaari, apulaisrehtori Juha Jokinen ja talous- ja hallintojohtaja Jukka Haapala.

 

Hakemuksien ja haastattelujen perusteella hakijat FM Timo Kulmala, FM Petri Lähde ja KTM Santtu Palokangas lähetettiin soveltuvuustestiin. Testauksen suoritti Eezy Personnel.

 

Soveltuvuustestausten tulosten ja haastattelujen analysoinnin jälkeen haastatteluryhmä  päätyi yksimieliseen ratkaisuun ja suositteli, että virkaan valittaisiin KTM Santtu Palokangas. Lisäksi on todettava, että yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että johtavaksi rehtoriksi valitaan FM Petri Lähde ja vs. kuntayhtymäjohtaja esittää yhtymähallitukselle, että Uudenkaupungin ja Liedon toimipisteiden rehtoriksi valitaan FM Timo Kulmala.

 

Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Virkaan valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) edellyttää, että tehtävään otettavan henkilön on ennen viran vastaanottamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain /505/2002 6§:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

 

Esityslistan liitteenä on virkaa hakeneiden henkilöiden hakemukset. Lisäksi liitteenä on hakijoista tehty  kooste kelpoisuusvaatimusten täyttymisestä (ansiovertailu). Soveltuvuustestien tulokset ovat salaisia ja nämä ovat yhtymähallituksen käytettävissä kokouksen aikana.

 

Hakijoiden ansiovertailu on tehty perustuslain 125 §:n 2 mom. edellyttämällä tavalla. Hallintolain 45§:n mukaan virantäyttöpäätös on perusteltava ilmoittamalla sen perusteena olevat pääasialliset tosiseikat sekä säännökset ja määräykset.

 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 § 1 momentin 29, 31 ja 32 kohtien perusteella virkahakemuksiin mahdollisesti sisältyvät tiedot hakijan terveydentilasta tai yhdistystoimintaan ja vapaa-ajanharrastustoimintaan osallistumisesta, perhe-elämästä tai muista niihin verrattavista henkilökohtaisista oloista ovat salassa pidettäviä. Julkisuuslain 23, 25 §§ ja tietosuojalain 35 §:n perusteella valtuutetut ja muut asianomaiset ovat salassa pidettävistä tiedoista vaitiolovelvollisia.

 

 

 

Päätösehdotus Yhtymähallitus päättää valita rehtorin virkaan (Loimaa) 1.8.2023 alkaen toistaiseksi KTM Santtu Palokankaan.

Hakemuksen, haastattelujen ja soveltuvuustestin perusteella Santtu Palokangas on käytettävissä olevista hakijoista virkaan pätevin ja soveltuvin ja hän täyttää viran kelpoisuusvaatimukset.

 

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.