Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 24.01.2023/Pykälä 10


Liite 6 Täyttölupaesitys_09012023

 

Täyttölupa opintosihteerin palvelussuhteeseen toistaiseksi

 

Yhtymähallitus 24.01.2023 § 10  

182/01.01.01/2022  

 

 

 

 

Yhtymähallitus on 22.1.2013 § 6 päättänyt, että kuntayhtymän virkojen ja pal­ve­lus­suh­tei­den täyttämiseen pysyvästi tai yli 12 kuukauden määräajaksi tu­lee saada yhtymähallituksen täyttölupa.

 

Täyttöluvassa todetaan muun muassa tehtävänimike, palvelussuhteen laatu, tehtäväkohtainen palkka ja perustelut tehtävän täyttämistä varten. 

 

Hallintosäännön 29 §:n mukaan talous- ja hallintojohtaja ottaa alaisensa tukipalveluhenkilöstön.

 

Uudenkaupungin toimipaikan opintosihteerin tehtävä vapautui syksyllä 2022 opintosihteerin jäätyö eläkkeelle. Yhtymähallitus myönsi 30.8.2022 § 77 täyttöluvan 12.9.2022 alkaen opin­to­sih­tee­rin toistaiseksi voimassa olevalle palvelussuhteelle. Tehtävään valittu henkilö irtisanoutui koeajan aikana opintosihteerin tehtävästä 5.1.2023.

 

Tehtävän hin­noit­te­lu­tun­nus on 01TOI060 ja tehtäväkohtainen palkka on

2 340,27 euroa kuu­kau­des­sa. Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva vähintään toisen asteen tutkinto. Eduksi katsotaan soveltuva korkeakoulututkinto, Primus/Wilma/Koski opiskelijahallinto-ohjelmistojen osaaminen sekä aikaisempi työskentely koulutusorganisaatiossa.

 

Työsopimuslaissa ei ole määräyksiä työsuhteisen henkilön valintaprosessista. Kunnallisen viranhaltijalain määräykset virkavalinnasta, kuten esimerkiksi vaatimus julkisesta hakumenettelystä, eivät koske työsuhteeseen ottamista. Lainsäädännön näkökulmasta työnantaja voi siten käyttää esimerkiksi sisäistä hakua, valita henkilön ilman erillistä hakua tai käyttää valintaprosessissa julkista, avointa hakumenettelyä. Rekrytointimenettelyä ohjaavat muun muassa työantajan omat rekrytointiohjeet ja hallintosäännön määräykset työsuhteisten palkkaamisesta.

 

Opintosihteerin palvelussuhde ehdotetaan täytettävän 25.1.2023 alkaen julkisella, avoimella haulla.

 

Talousarviossa on määräraha tehtävän palkkausta varten.

 

Talous- ja hallintojohtajan täyttölupaesitys on esityslistan liitteenä.

 

 

 

Päätösehdotus Yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan 25.1.2023 alkaen opintosihteerin toistaiseksi voimassa olevalle palvelussuhteelle. Tehtävän hinnoittelutunnus on 01TOI060 ja tehtäväkohtainen palkka on 2 340,27 euroa kuukaudessa. Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva vähintään toisen asteen tutkinto. Eduksi katsotaan Primus/Wilma/KOSKI opiskelijahallinto-ohjelmistojen osaaminen sekä soveltuva korkeakoulututkinto ja aikaisempi työskentely koulutusorganisaatiossa. Tehtävä laitetaan julkiseen, avoimeen hakuun.

 

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.