Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 29.11.2022/Pykälä 104


Liite 5 SKM_C550i22111009030

 

Täyttölupa sosiaali- ja terveysalan ammatillisten aineiden tuntiopettajan tehtävään 1.1.2023 alkaen toistaiseksi

 

Yhtymähallitus 29.11.2022 § 104  

121/01.01.01/2022  

 

 

 

 

Pedagoginen rehtori on, saatuaan asiasta apulaisrehtorin esityksen, esittänyt kuntayhtymäjohtajalle sosiaali- ja terveysalan ammatillisten aineiden (lasten ja nuorten kasvatus ja hoidon osaamisala) päätoimisen tuntiopettajan palkkaamista 1.1.2023 alkaen toistaiseksi. Perusteluna on, että Liedon toimipaikan sosiaali- ja terveysalan koulutuksen määrä on lisääntynyt niin paljon, että toimipaikkaan voidaan ottaa neljäs tuntiopettaja toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen.

 

Yhtymähallitus on 22.1.2013 § 6 päättänyt, että kuntayhtymän virkojen ja pal­ve­lus­suh­tei­den täyttämiseen pysyvästi tai yli 12 kuukauden määräajaksi tu­lee saada yhtymähallituksen täyttölupa.

 

Täyttöluvassa todetaan muun muassa tehtävänimike, palvelussuhteen laatu, tehtäväkohtainen palkka ja perustelut tehtävän täyttämistä varten.

 

Hallintosäännön 29 §:n mukaan pedagoginen rehtori ottaa toistaiseksi virkasuhteeseen otettavan päätoimisen tuntiopettajan.

 

Virkasuhteen kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalan ammatillisten aineiden opettajan kelpoisuus. Kelpoisuusehdot on määrätty asetuksen 986/1998 13a §:n ja 17 §:n säännösten mukaan.

 

Tehtävän hinnoittelutunnus on 4 11 07 00 1 ja tehtäväkohtainen palkka on 3552,60 euroa kuukaudessa sekä mahdollinen vuosisidonnainen lisä.

 

Talousarviossa on varattu määräraha tehtävän hoitamista varten. Tehtävä esitetään täytettäväksi kuntayhtymän sisältä määräikaisessa palvelussuhteessa olevalla henkilöllä. Ehdotettu henkilö on tullut kuntayhtymän palvelukseen 2.8.2022 julkisen haun kautta ja hän täyttää tehtävän kelpoisuusvaatimukset. Tuntiopettajan tehtävään sisältyy myös TUVA-koulutuksen vastuuopettajan tehtävät.

 

Pedagogisen rehtorin täyttölupaesitys on esityslistan liitteenä.

 

 

 

Päätösehdotus Yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan sosiaali- ja terveysalan ammatillisten aineiden päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteeseen 1.1.2023 alkaen toistaiseksi. Tehtävän hinnoittelutunnus on 4 11 07 00 1 ja tehtäväkohtainen palkka on 3552,60 euroa kuukaudessa sekä mahdollinen vuosisidonnainen lisä. Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on asetuksella säädetty sosiaali- ja terveysalan ammatillisten aineiden opettajan kelpoisuus. Tehtävä täytetään talon sisältä määräaikaiseen virkasuhteeseen valitulla henkilöllä.

 

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.