<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Yhtymähallitus 24.01.2023 / Kokouksen päättäminen]]><![CDATA[Yhtymähallitus 24.01.2023 / Tiedoksiantoasiat]]><![CDATA[Yhtymähallitus 24.01.2023 / Viranhaltijapäätökset]]><![CDATA[Yhtymähallitus 24.01.2023 / Täyttölupa opintosihteerin palvelussuhteeseen toistaiseksi]]><![CDATA[Yhtymähallitus 24.01.2023 / Varainhoitovuoden 2022 opetus- ja kulttuuriministeriön toinen lisäsuoritepäätös koulutuskuntayhtymälle ja vuoden 2022 lopullinen valtionosuus]]><![CDATA[Yhtymähallitus 24.01.2023 / Valtuuston päätösten toimeenpano]]><![CDATA[Yhtymähallitus 24.01.2023 / Työhyvinvointikyselyn 2022 keskeisiä tuloksia ja vuoden 2023 kehittämiskohteet]]><![CDATA[Yhtymähallitus 24.01.2023 / Edustajien nimeäminen Lounais-Suomen koulutus Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2023]]><![CDATA[Yhtymähallitus 24.01.2023 / Palveluista perittävät maksut 2023]]><![CDATA[Yhtymähallitus 24.01.2023 / Talousarvion täytäntöönpano-ohje vuodelle 2023]]><![CDATA[Yhtymähallitus 24.01.2023 / Varainhoitovuoden 2023 opetus- ja kulttuuriministeriön varsinainen suoritepäätös koulutuskuntayhtymälle]]><![CDATA[Yhtymähallitus 24.01.2023 / Pöytäkirjantarkastajien vaali ja tarkastusajankohta]]><![CDATA[Yhtymähallitus 24.01.2023 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 19.01.2023 / Muut asiat]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 19.01.2023 / Seuraavan kokouksen ajankohta]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 19.01.2023 / Kuntayhtymän toiminnan ja talouden ajankohtaiskatsaus]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 19.01.2023 / Pöytäkirjan tarkastaminen]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 19.01.2023 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Yhtymävaltuusto 13.12.2022 / Kokouksen päättäminen]]><![CDATA[Yhtymävaltuusto 13.12.2022 / Yhtymävaltuuston kevään 2023 kokousajankohta]]><![CDATA[Yhtymävaltuusto 13.12.2022 / Ilmoitusasiat]]><![CDATA[Yhtymävaltuusto 13.12.2022 / Yhtymähallituksen jäsenen eroaminen ja uuden jäsenen valinta]]><![CDATA[Yhtymävaltuusto 13.12.2022 / Hallintosääntö 1.8.2023 alkaen]]><![CDATA[Yhtymävaltuusto 13.12.2022 / Kuntayhtymän johtajan viran lakkauttaminen ja johtavan rehtorin viran perustaminen]]><![CDATA[Yhtymävaltuusto 13.12.2022 / Koulutuskuntayhtymän organisaatiouudistus 1.8.2023 alkaen]]><![CDATA[Yhtymävaltuusto 13.12.2022 / Taloussuunnitelma vuosille 2024-2025 ja talousarvio vuodelle 2023]]><![CDATA[Yhtymävaltuusto 13.12.2022 / Talousarviomuutokset II 2022]]><![CDATA[Yhtymävaltuusto 13.12.2022 / Ääntenlaskijain vaali kokouksessa mahdollisesti toimitettavia äänestyksiä varten]]><![CDATA[Yhtymävaltuusto 13.12.2022 / Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen]]><![CDATA[Yhtymävaltuusto 13.12.2022 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]>