<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Yhtymävaltuusto 12.12.2023 / Kokouksen päättäminen]]><![CDATA[Yhtymävaltuusto 12.12.2023 / Ilmoitusasiat]]><![CDATA[Yhtymävaltuusto 12.12.2023 / Johtavan rehtorin johtajasopimus]]><![CDATA[Yhtymävaltuusto 12.12.2023 / Sidonnaisuusilmoitukset]]><![CDATA[Yhtymävaltuusto 12.12.2023 / Talousarvio vuodelle 2024 ja talousarviosuunnitelma vuosille 2025-2026]]><![CDATA[Yhtymävaltuusto 12.12.2023 / Osavuosisuunnitelma 3/2023]]><![CDATA[Yhtymävaltuusto 12.12.2023 / Ääntenlaskijain vaali kokouksessa mahdollisesti toimitettavia äänestyksiä varten]]><![CDATA[Yhtymävaltuusto 12.12.2023 / Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen]]><![CDATA[Yhtymävaltuusto 12.12.2023 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Yhtymävaltuusto 12.12.2023 / Kokouksen avaus]]><![CDATA[Yhtymähallitus 28.11.2023 / Kokouksen päättäminen]]><![CDATA[Yhtymähallitus 28.11.2023 / Tiedoksiantoasiat]]><![CDATA[Yhtymähallitus 28.11.2023 / Viranhaltijapäätökset]]><![CDATA[Yhtymähallitus 28.11.2023 / Täyttölupa mielenterveys- ja hyvinvointiosaamisen asiantuntijoille]]><![CDATA[Yhtymähallitus 28.11.2023 / Täyttölupa media- ja liiketoiminta-alojen ammatillisen ohjaajan tehtävään]]><![CDATA[Yhtymähallitus 28.11.2023 / Täyttölupa liiketoiminta-alan tuntiopettajan tehtävään]]><![CDATA[Yhtymähallitus 28.11.2023 / Täyttölupa logistiikka-alan tuntiopettajan tehtävään]]><![CDATA[Yhtymähallitus 28.11.2023 / Hankintapäätös: henkilövakuutukset]]><![CDATA[Yhtymähallitus 28.11.2023 / Hankintapäätös: ajoneuvovakuutukset]]><![CDATA[Yhtymähallitus 28.11.2023 / Hankintapäätös: omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvakuutukset]]><![CDATA[Yhtymähallitus 28.11.2023 / Loimaan logistiikka-alan kuorma-autohankinta]]><![CDATA[Yhtymähallitus 28.11.2023 / Liedon logistiikka-alan kuorma-autohankinta]]><![CDATA[Yhtymähallitus 28.11.2023 / Talousarvio vuodelle 2024 ja talousarviosuunnitelma vuosille 2025-2026]]><![CDATA[Yhtymähallitus 28.11.2023 / Ammatillisten neuvottelukuntien jäsenet valtuustokaudella 2021 - 2025]]><![CDATA[Yhtymähallitus 28.11.2023 / Novidan työelämäpalveluiden ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen koulutuksien kilpailuttaminen 2024]]><![CDATA[Yhtymähallitus 28.11.2023 / Pöytäkirjantarkastajien vaali ja tarkastusajankohta]]><![CDATA[Yhtymähallitus 28.11.2023 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 16.11.2023 / Muut asiat]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 16.11.2023 / Seuraavan kokouksen ajankohta]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 16.11.2023 / Sidonnaisuusilmoitukset]]>