Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 26.09.2023/Pykälä 89


 

Yleiset talousarvion taloutta koskevat valmisteluohjeet vuodelle 2024

 

Yhtymähallitus 26.09.2023 § 89  

367/02.02.00/2023  

 

 

 

 

Laissa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 29.12.2009/1705 (muutettu 17.12.2020/1050) 32 a §:n 1 mom. on määrätty ammatillisen koulutuksen rahoitusosuudet. Perusrahoituksen osuus on 70 prosenttia, suoritusrahoituksen osuus on 20 prosenttia ja vaikuttavuusrahoituksen osuus on 10 prosenttia siitä euromäärästä, joka saadaan, kun ammatillisen koulutuksen määrärahasta vähennetään se talousarviossa päätettyjen määräaikaisten lisäysten euromäärä, joka myönnetään 32 e §:ssä tarkoitettuna perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena, sekä 32 h §:ssä tarkoitettu strategiarahoituksen euromäärä.

 

32 a §:n 2 mom. mukaan varainhoitovuoden aikana lisätalousarvion perusteella myönnettävässä rahoituksessa ei tarvitse ottaa huomioon edellä mainittuja rahoitusosuuksia.

 

Koulutuksen järjestäjän osuus perusrahoituksessa perustuu ministeriön koulutuksen järjestäjälle asettamiin tavoitteellisiin opiskelijavuosiin, suoritusrahoituksessa suoritettuihin tutkintoihin ja tutkinnon osien osaamispisteisiin sekä vaikuttavuusrahoituksessa opiskelijoiden työllistymiseen ja jatko-opintoihin siirtymiseen sekä opiskelija- ja työelämäpalautteeseen. Laskennallisen rahoituksen lisäksi koulutuksen järjestäjät voivat hakemuksesta saada strategiarahoitusta, jota ministeriö myöntää harkintaan perustuen.

 

Kuntayhtymän saaman vuoden 2024 valtionosuuden arviointi lähtee pääosin siitä, että valtionosuus pysyy suunnilleen kuluvan vuoden tasoisena. Arviota tarkistetaan sen mukaan, mitä opetus- ja kulttuuriministeriö tiedottaa valtionosuuksien määristä.

 

Sairausvakuutusmaksuksi ensi vuodelle on arvioitu 1,3 prosenttia (vuonna 2023 1,53 %) ja työttömyysvakuutusmaksuksi keskimäärin 2,06 prosenttia (vuonna 2023 1,91 %).

 

Kuntien eläkevakuutuslaitos Kevan ennusteen mukaan Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän työnantajan eläkemaksu (eli palkkaperusteinen eläkemaksu) vuonna 2024 on 23,4 % palkoista. Tämä sisältää työntekijän eläkemaksua 7,15 - 8,65 %. Ohjeistuksena laskennallisesta työnantajan eläkemaksusta budjetointia varten on 16,64 %.

 

Vuonna 2024 kunta-alan yleiskorotus on KVTES:n ja OVTES:n puolella 2,27 %. Lisäksi KVTES:n ja OVTES:n puolella on paikallisia järjestelyeriä 0,73 % ja kehittämisohjelmaeriä 1,0 %.

 

 

Päätösehdotus Yhtymähallitus hyväksyy talousarvion 2024 laadintaan yleiset taloutta koskevat ohjeet, joiden mukaan valtionosuudet lasketaan lähtötasona kuluvan vuoden euromäärä ilman lisämäärärahaosuuksia ja tarkistetaan, mikäli arviot valtionosuuden kokonaismäärästä syksyn mittaan muuttuvat. Palkkojen korotuksiin lasketaan tässä vaiheessa 4 %:n korotus sekä paikallisista olosuhteista johtuvat ikälisät, vuosisidonnaiset lisät, pätevöitymiset tai muut vastaavat korotukset.

 

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.