Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 25.04.2023/Pykälä 46


 

Koulutuspäällikön viran täyttäminen, Loimaa 1/3

 

Yhtymähallitus 25.04.2023 § 46  

129/01.01.01/2023  

 

 

 

 

Yhtymähallitus on päättänyt kokouksessaan 29.11.2022 § 105 perustaa kuusi ammatillisen koulutuksen koulutuspäällikön virkaa 1.8.2023 alkaen.

 

Koulutuspäällikön virkojen hakuaika oli 1.2. - 20.2.2023. Tehtävän hakuilmoitus julkaistiin Kuntarekryn ja työvoimahallinnon nettisivuilla. Hakuaikana virkoihin haki 26 henkilöä. Hakulomakkeessa oli erikseen kysytty hakijalta minkä toimipaikan koulutuspäällikön tehtävään hän ensisijaisesti hakee.

 

Koulutuspäällikön viran kelpoisuusehdot ovat;

 1. soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
 2. vähintään viiden vuoden kokemus opetustyöstä
 3. näyttöä menestyksellisestä henkilöjohtamisesta
 4. opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen 1998/986 ammatillisen koulutuksen opettajan kelpoisuus
 5. osaa laatia opettajien työjärjestykset esim. Kurre-ohjelmalla
 6. kokemusta talousasioiden osaamisesta
 7. opettajan vuosityöajan tuntemus.

 

 Lisäksi eduksi katsotaan;

 1. aikaisempi kokemus vastaavasta tehtävästä
 2. esimieskoulutus
 3. opetushallinnon tutkinto
 4. tyydyttävä englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

 

Hakijoista 12 henkilöä täytti kaikki kelpoisuusehdot.

 

Hakijoista 14 haastateltiin 8.3, 20.3, 21.3 ja 29.3 haastatteluryhmän toimesta. Haastatteluryhmään kuuluivat pedagoginen rehtori Petri Lähde, apulaisrehtori Juha Jokinen, apulaisrehtori Jouko Tevasaari, lukion rehtori Hannu Lahti ja talous- ja hallintojohtaja Jukka Haapala.

 

Hakemuksien ja haastattelujen perusteella hakijat estenomi YAMK Satu Kaurala, liikuntatieteiden maisteri Petri Järvinen, ins. YAMK Ilkka Kortelainen, restonomi YAMK Suvi Laurikkala, ins. YAMK Aleksi Lehikoinen, kasvatustieteen maisteri Tatu Vahala ja FM Timo Kulmala lähetettiin soveltuvuustestiin. Testauksen suoritti Eezy Personnel.

Lisäksi on todettava, että vs. kuntayhtymäjohtaja esittää yhtymähallitukselle, että Uudenkaupungin ja Liedon toimipisteiden rehtoriksi valitaan FM Timo Kulmala.

 

Soveltuvuustestausten tulosten ja haastattelujen analysoinnin jälkeen haastatteluryhmä  päätyi yksimieliseen ratkaisuun ja suositteli Loimaan toimipaikan koulutuspäällikön virkaan valittavaksi Satu Kauralan.

 

Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Virkaan valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) edellyttää, että tehtävään otettavan henkilön on ennen viran vastaanottamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain /505/2002 6§:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

 

Esityslistan liitteenä on virkaa hakeneiden henkilöiden hakemukset. Lisäksi liitteenä on hakijoista tehty  kooste kelpoisuusvaatimusten täyttymisestä (ansiovertailu). Soveltuvuustestien tulokset ovat salaisia ja nämä ovat yhtymähallituksen käytettävissä kokouksen aikana.

 

Hakijoiden ansiovertailu on tehty perustuslain 125 §:n 2 mom. edellyttämällä tavalla. Hallintolain 45§:n mukaan virantäyttöpäätös on perusteltava ilmoittamalla sen perusteena olevat pääasialliset tosiseikat sekä säännökset ja määräykset.

 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 § 1 momentin 29, 31 ja 32 kohtien perusteella virkahakemuksiin mahdollisesti sisältyvät tiedot hakijan terveydentilasta tai yhdistystoimintaan ja vapaa-ajanharrastustoimintaan osallistumisesta, perhe-elämästä tai muista niihin verrattavista henkilökohtaisista oloista ovat salassa pidettäviä. Julkisuuslain 23, 25 §§ ja tietosuojalain 35 §:n perusteella valtuutetut ja muut asianomaiset ovat salassa pidettävistä tiedoista vaitiolovelvollisia.

 

 

Päätösehdotus Yhtymähallitus päättää valita koulutuspäällikön virkaan (Loimaa) 1.8.2023 alkaen toistaiseksi estenomi YAMK Satu Kauralan.

Hakemuksen, haastattelujen ja soveltuvuustestin perusteella Satu Kaurala on virkaan pätevä ja soveltuva ja hän täyttää viran kelpoisuusvaatimukset.

 

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.