Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 28.02.2023/Pykälä 18


 

Uusien virkojen kelpoisuusvaatimukset ja tehtäväkohtaiset palkat

 

Yhtymähallitus 28.02.2023 § 18  

246/01.02.00/2022  

 

 

 

 

Yhtymävaltuusto on kokouksessaan 13.12.2022 § 19 hyväksynyt uuden organisaatiomallin. Uusi organisaatio aloittaa 1.8.2023. Samaisessa kokouksessa yhtymävaltuusto päätti lakkauttaa kuntayhtymäjohtajan viran (KVTES) 1.8.2023 ja perustaa johtavan rehtorin viran (KVTES) 1.8.2023 alkaen toistaiseksi. 

 

Yhtymähallitus päätti perustaa kokouksessaan 29.11.2022 § 105 (päätös ehdollisena, edellyttäen, että yhtymävaltuusto hyväksyy organisaatiouudistuksen)

 

- 2 rehtorin virkaa (ammatillinen koulutus)

-         1 kehityspäällikön virka

-       1 opiskelupalvelupäällikön virka

-         6 koulutuspäällikön virkaa.

 

Lisäksi yhtymähallitus päätti perustaa työryhmän valmistelemaan uusien virkojen täyttöön liittyviä asioita kuten uusien palvelussuhteiden palkkaus, työaika ja täyttöprosessi. Työryhmän puheenjohtajaksi yhtymähallitus kutsui yhtymähallituksen puheenjohtajan Heikki Vainion ja jäseniksi yhtymävaltuuston puheenjohtaja Eija Maikolan, kuntayhtymäjohtaja Antti Virtasen ja talous- ja hallintojohtaja Jukka Haapalan. Työryhmän sihteerinä toimi talous- ja hallintojohtaja.

 

Työryhmä on valmistellut uusien virkojen kelpoisuusvaatimukset ja palkkauksen. Tehtävät on laitettu julkiseen hakuun 1.2.2023 Kuntarekry.fi ja TE-toimiston nettisivustolle. Lisäksi paikallisissa lehdissä on ollut työpaikkailmoituksia. Esimerkiksi Turun Sanomissa on ollut ilmoitus tehtävistä 5.2.2023. Hakuaika tehtäviin päättyy 20.2.2023.

 

Työryhmä ehdottaa seuraavaa tehtävien kelpoisuusvaatimuksista;

 

 

  1. Johtava rehtori

 

Koulutus

-          yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto

Työelämäkokemus

-          kokemus kunnallisen toisen asteen oppilaitoksen johtotehtävistä

-          kunnallishallinnon tunteminen

-          näyttöä verkostoissa toimimisesta

Muut kelpoisuusehdot

-          opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen 1998/986 rehtorin ja ammatillisen koulutuksen tai lukion opettajan kelpoisuus

-          kuntalain, ammatillisen koulutuksen lainsäädännön, lukiolain ja rahoituslain osaaminen

-          näyttöä taloushallinnon osaamisesta

-          opetusalan virka- ja työehtosopimuksen sekä kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen osaaminen

 

  1. Rehtori

 

Koulutus

-          soveltuva ylempi korkeakoulututkinto

Työelämäkokemus

-          näyttöä hyvästä esimiestyöstä

-          elinkeino- ja työelämän tuntemus

Muut kelpoisuusehdot

-          opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen 1998/986 rehtorin ja ammatillisen koulutuksen opettajan kelpoisuus

-          näyttöä taloushallinnon osaamisesta

-          opetusalan virka- ja työehtosopimuksen osaaminen

Eduksi katsotaan

-          aikaisempi kokemus rehtorin työstä

 

  1. Kehityspäällikkö

Koulutus
- yliopistossa suoritettu soveltuva ylempi korkeakoulututkinto

 

Työelämäkokemus

-          näyttöä yhteistyöstä työelämän ja elinkeinoelämän kanssa

Muut kelpoisuusehdot

-          kokemus verkostoyhteistyöstä

-          hyvä suomen kielen ja englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito

Eduksi katsotaan

-          julkisen hallinnon toiminnan tuntemus

-          innovatiivisuus ja luovuus

-          aikaisempi kokemus opetuksen kehittämistyöstä

-          kokemus hanketyöstä ja kansainvälisestä yhteistyöstä

 

  1. Opiskelupalvelupäällikkö

 

Koulutus

-          soveltuva ylempi korkeakoulututkinto

-          opettajan pedagoginen pätevyys

Työelämäkokemus

-          vähintään viiden vuoden kokemus opetustyöstä

-          kokemusta esimiestyöstä

Muut kelpoisuusehdot

-          Kurre/Primus osaaminen

-          hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito

Eduksi katsotaan

-          aikaisempi kokemus vastaavista tehtävistä

-          opinto-ohjaajan tai erityisopettajan pätevyys

-          toisen asteen koulutuksen tuntemus

-          opettajan vuosityöajan tuntemus

-          tyydyttävä englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito

 

 

  1. Koulutuspäällikkö

 

Koulutus

-          soveltuva ylempi korkeakoulututkinto

Työelämäkokemus

-          vähintään viiden vuoden kokemus opetustyöstä

-          näyttöä menestyksellisestä henkilöstöjohtamisesta

Muut kelpoisuusehdot

-          opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen 1998/986 ammatillisen koulutuksen opettajan kelpoisuus

-          osaa laatia opettajien työjärjestykset esim. Kurre-ohjelmalla

-          kokemusta talousasioiden osaamisesta

-          opettajan vuosityöajan tuntemus

Eduksi katsotaan

-          aikaisempi kokemus vastaavasta tehtävästä

-          esimieskoulutus

-          opetushallinnon tutkinto

-          tyydyttävä englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito

Lisäksi työryhmä ehdottaa palkoista seuraavaa;

 

  1.   Johtava rehtori

- kokonaispalkka (sopimuspalkka) 8000 €/kk, KVTES

 

2. Rehtori

- tehtäväkohtainen palkka 5420 €/kk + vuosisidonnainen lisä, OVTES

 

3. Kehityspäällikkö

- tehtäväkohtainen palkka 5000 €/kk + mahdollinen työkokemuslisä, KVTES

 

4. Opiskelupalvelupäällikkö

- tehtäväkohtainen palkka 4800 €/kk + mahdollinen työkokemuslisä, KVTES

 

5. Koulutuspäällikkö

- tehtäväkohtainen palkka 4700 €/kk + mahdollinen työkokemuslisä, KVTES

   

Organisaatiouudistuksen yhtenä tavoitteena on ollut, että lisäkustannusvaikutuksia ei synny vanhaan organisaatiomalliin nähden. Päällikkötason tehtäväkohtaiset palkkakustannukset tulevat vuositasolla alenemaan, mutta kokonaisvaikutus selviää vasta uusien työntekijöiden vuosisidonnaisten lisien ja työkokemuslisien myötä.

  

 

Päätösehdotus Yhtymähallitus hyväksyy työryhmän esityksen uusien virkojen kelpoisuusvaatimuksista ja tehtäväkohtaisista palkoista ja toteaa, että virat ovat olleet julkisessa haussa työryhmän esityksen mukaisesti.

 

 

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 Uusien virkojen kelpoisuuskriteeristö tarkistetaan yhtymähallituksen toimesta vuoden 2023 aikana.

 

 Merkittiin pöytäkirjaan, että Tuula Hällfors saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.28.