Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 29.09.2022/Pykälä 29


 

Tarkastuslautakunnan työohjelma 2022

 

Tarkastuslautakunta 29.09.2022 § 29  

14/00.01.02/2022  

 

 

 

 

Työohjelma vuodelle 2022

 

Tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään kuntalain 121 ja 125 §:ssä sekä hallintosäännön 59 §:ssä.

 

Keskeisintä tarkastuslautakunnan työssä on selvittää se, onko kuntayhtymää johdettu valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi lautakunnan on huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan mukaisesti.

 

Tehtävien hoitamiseksi käydään kuntayhtymän kunkin toimielimen ja tehtäväalueen osalta läpi seuraavia asioita:

 

-

toiminnoista vastaavien johtavien ja tilivelvollisten viranhaltijoiden haastattelut

-

selvitetään talousarviossa asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä niiden toteutuminen ja raportointi

-

tutustutaan keskeisiin toimintoihin

-

selvitetään kuntayhtymän kehittämistoiminnot, investointisuunnitelmat sekä niiden toteuttaminen ja rahoitus

-

tarkastetaan yhtymähallituksen toimintakertomukseen sisältyvä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

-

selvitetään mitä on tehty edellisen vuoden tarkastuksen perusteella

-

yhteenvetona tarkastuksista laaditaan vuosittain yhtymävaltuustolle arviointikertomus

-

tehdään tarvittaessa aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta tarkoituksenmukaisella tavalla

-

arviointilomake pidetään käytössä

 

Arviointisuunnitelma 2021-2024 on esityslistan liitteenä.

 

 

Päätösehdotus Työohjelma 2022 muokataan kokouksen aikana yhdessä viranhaltijoiden kanssa  

 

Päätös Työohjelma 2022 muokattiin kokouksen aikana.