Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 27.09.2022/Pykälä 88 

Kuntayhtymän sähkösopimus

 

Yhtymähallitus 27.09.2022 § 88  

37/02.08.00/2022  

 

 

 

 

Yhtymähallitus on 29.10.2019 päättänyt hyväksyä VENI Energia OY:n suositteleman Karhu Voima Oy:n kuntayhtymän sähköntoimittajaksi. Toimittajan tarjous oli edullisin tarjouspyynnössä esitetyt valintaperusteet huomioon ottaen ja Karhu Voima Oy:n tarjous oli tarjouspyynnön mukainen. Sopimuksessa sähkön hinta muodostuu kuntayhtymän kulloinkin voimassa olevan kulutusennusteen mukaan prosenttiosuuksina tehdyistä hinnankiinnityksistä ja sähkön myyjän marginaalista. Kuntayhtymän käyttämän sähkön määräksi arvioitiin yhteensä noin 2939 MWh vuodessa.

 

Kymenlaakson käräjäoikeus on 22.9. asettanut sähkönmyyntiyhtiö Karhu Voima Oy:n konkurssiin yhtiön omasta hakemuksesta. Karhu Voimalla on varoja yli 7,7 M€ ja velkaa 8,5 M€. Suurin velkoja on Karhu Voiman emoyhtiö KSS Energia ja vain viisi prosenttia veloista kohdistuu muille.

 

Käräjäoikeus on määrännyt konkurssipesän hoitajaksi asianajaja Robert Peldanin, jonka tehtävänä on mm. ottaa haltuunsa pesän omaisuus, laatia pesäluettelo ja selvittää velalliset sekä ilmoittaa konkurssin alkaamisesta velkojille.

 

Kuntayhtymällä oli määräaikainen sopimus Karhu Voima OY:n kanssa. Sopimus oli voimassa 31.12.2023 asti ja siihen sisältyi optiot vuosille 2024 ja 2025 samoilla hinnoilla ja ehdoilla kuin varsinainen sopimuskausi. Molempien optiovuosien käyttöön otosta oli tehty päätös. Sopimuksen määräaikaisuuden perusteella kuntayhtymä voi hakea korvausta konkurssipesältä ja näin tulla konkurssipesän velkojaksi. Korvausvaade voi kohdistua Karhu Voima Oy:n kanssa tehdyn sopimuksen sähkäenergian hinnan ja uuden sähköenergian toimittajan välisen hinnan erotukseen. Ohjeet korvausvaatimuksen esittämisestä ja aikataulusta saa konkurssipesänhoitajalta.

 

Velkoja saa konkurssissa oikeuksia suhteessa velallisen konkurssipesään kuuluvaan omaisuuteen. Tärkein oikeus on oikeus jako-osuuteen sekä tiedonsaantioikeudet. Mahdollisen korvauksen saantiin vaikuttaa velkojien määrä sekä konkurssipesän omaisuuden suuruus.

 

Energiaviraston ohjeen mukaan Karhu Voiman asiakkaiden tulee viipymättä etsiä uusi sähköenergian toimittaja. Sähkömarkkinalaissa 588/2013 § 102 on suoja, jonka mukaan jakeluverkonhaltijan, tässä tapauksessa Sallila sähkönsiirto Oy, on huolehdittava siitä, että yritykselle toimitetaan sähköä 10 päivän ajan ilmoituksen lähettämisestä. Sallila sähkönsiirto Oy:n 26.9.2022 kuntayhtymään postitse saapunut kirje on päivätty 21.9.2022. Sallila katkaiseen sähköntoimituksen kuntayhtymälle 1.10.2022.

 

Yritysten ja muiden kuin kuluttaja-asiakkaiden kohdalla noudatetaan sitä mitä sopimuksessa on sovittu. Jos yritysasiakkaan sopimukseen sovelletaan Energiateollisuus ry:n suosittelemia vakioehtoja VPE 2019, verkkopalvelua ei saa keskeyttää ennen kuin kymmenen päivää on kulunut verkkopalvelun keskeyttämistä koskevan ilmoituksen lähettämisestä.

 

Kuntayhtymän on korvattava Sallila sähkönsiirto Oy:lle  sähköntoimituksesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Kuntayhtymällä ei ole oikeutta saada verkkoyhtiöltä sähköntoimitusta samoilla ehdoilla, jotka olimme sopineet Karhu Voima Oy:n kanssa. Verkkoyhtiönä Sallila sähkönsiirto Oy:n veloittama sähkön hinta voi poiketa Karhu Voima Oy:n kanssa sovitusta.

 

Kohteesta, josta puuttuu sähkönmyyjä, Sallila Sähkönsiirto Oy laskuttaa energiasta Nord Poolissa noteeratun Suomen hinta-alueen tuntinoteeratun SPOT-hinnan sekä marginaalin 0,80 snt/kWh sekä lisäksi perusmaksun 4,50 €/kk (sis alv 24 %).

 

Kuntayhtymän sähkösopimuksen meklarina toimiva VENI Energia Oy on nopealla aikataululla suorittanut kilpailutuksen sähköenergian toimittajasta kuntahtymälle. Tarjouskilpailussa saatiin ainoastaan yksi tarjous, jonka ehtoihin ei voitu tässä tilanteessa sitoutua.  VENI Energian suositus on turvata kuntayhtymän sähköntoimitus liittämällä sähkönkäyttöpaikat VENIn hallinnoimaan yhteishankintaan Fortumille.

 

Sopimuksen ollessa väliaikainen ja malliltaan yhteishankinta, jossa on mukana pääosin yksityisen sektorin asiakkaita, pidetään kaikille hankinnan jäsenille yhtenevä varsinainen sopimus liikesalaisuutena.

 

Sopimuksen hinta määräytyy markkinaehtoisesti. Sopimukselta voi irtisanoutua kahden viikon irtisanomisajalla, joka sallii näin ollen sujuvan siirtymän tulevalle hankintalain mukaan kilpailutetulle sopimukselle. Koska sähkön hinta on tällä hetkellä korkea, eikä tämä mahdollista edullisen sopimuksen saamista, kilpailutuksen ajankohdasta sovitaan erikseen myöhemmin.

 

Esityslistan liitteenä ovat kuntayhtymän Karhu Voima OY:ltä ostaman sähköenergian määrä ja kustannukset ajalta syyskuu 2021 - elokuu 2022 sekä jakeluverkonhaltija Sallila sähkönsiirto Oy:n tiedote 21.9.022.

 

 

Päätösehdotus Yhtymähallitus päättää hyväksyä kuntayhtymän liittymisen yhteishankintaan, jossa sähkönmyyjänä toimii Fortum Markets Oy.
Hankintaan liittyminen ei vaadi erillisen sopimuksen allekirjoitusta.

 

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.